1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Plan Netherlands Commercial Court definitief

Plan Netherlands Commercial Court definitief

De Raad voor de Rechtspraak heeft op 20 januari 2016 in een persbericht bekend gemaakt dat het plan tot oprichting van het Netherlands Commercial Court definitief is geworden en zal worden doorgezet.Het Netherlands Commercial Court (“NCC”) is een initiatief van de Nederlandse rechtspraak. In steden als Londen, Dubai en Singapore bestaan al commercial courts en hoewel de naam anders doet vermoeden betreft het hier wel degelijk overheidsrechtspraak.Met het NCC wil de Nederlandse rechtspraak een...
Leestijd 
Auteur artikel Niels Dekker
Gepubliceerd 01 februari 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De Raad voor de Rechtspraak heeft op 20 januari 2016 in een persbericht bekend gemaakt dat het plan tot oprichting van het Netherlands Commercial Court definitief is geworden en zal worden doorgezet.
Het Netherlands Commercial Court (“NCC”) is een initiatief van de Nederlandse rechtspraak. In steden als Londen, Dubai en Singapore bestaan al commercial courts en hoewel de naam anders doet vermoeden betreft het hier wel degelijk overheidsrechtspraak.

Met het NCC wil de Nederlandse rechtspraak een specialistisch forum bieden voor het beslechten van grote internationale handelsgeschillen. Volgens de initiatiefnemers past het in het beleid om het vertrouwen in het Nederlandse handelsklimaat te versterken. Met het NCC wordt geprobeerd te voorkomen dat partijen in grote internationale handelsgeschillen kiezen voor (internationale) arbitrage of buitenlandse rechters (waaronder het London Commercial Court).

Enkele kenmerken van het NCC zullen zijn:

- Partijen kiezen vrijwillig (krachtens contractuele afspraak of ad hoc afspraak) voor het NCC;
- er wordt geprocedeerd in het Engels (tenzij partijen Nederlands overeenkomen);
- de procedures worden afgedaan door meervoudige kamers met gespecialiseerde rechters;
- het NCC zal een eigen procesreglement krijgen waarbij wordt gestreefd naar relatief snelle
en efficiënte beslechting van geschillen;
- er zullen aangepaste (hogere) griffiegelden (deze zijn volgens het huidige plan
kostendekkend).

Het NCC zal onderdeel gaan uitmaken van de rechtbank Amsterdam, zowel bij de rechtbank (eerste aanleg) als bij het gerechtshof (hoger beroep).

Het huidige streven is om het NCC op 1 januari 2017 te laten starten. De realisering zal een wetswijziging vragen, in ieder geval om mogelijk te maken dat voor de Nederlandse rechter in het Engels kan worden geprocedeerd.