De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Politie toch aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn

Politie toch aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn

Eerder berichtte ik op deze pagina dat de rechtbank Den Haag in een vonnis van 4 februari 2015 had bepaald dat de politie niet aansprakelijk was voor schade van de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011. Het hof Den Haag denkt daar in hoger beroep anders over.
Auteur artikelAnnelijn Bloo-Kroes
Gepubliceerd15 juni 2018
Laatst gewijzigd15 juni 2018
Leestijd 

Vonnis rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag oordeelde in het vonnis van 4 februari 2015 dat de politie niet aansprakelijk was voor schade van de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011. Er was door de politie weliswaar een norm geschonden door een wapenverlof te verlenen, maar die norm sterkte niet tot bescherming van de schade zoals de slachtoffers die hadden geleden, zo vond de rechtbank. Daar schreef ik eerder een artikel over op deze pagina.

 

Hoger beroep

De slachtoffers zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. Het hof Den Haag heeft nu bepaald dat de politie wel tegenover de slachtoffers aansprakelijk is. Uiteraard is de dader primair aansprakelijk, maar de politie wordt afgeleid aansprakelijk geacht. Het hof vernietigt dus het eerdere oordeel van de rechtbank in deze zaak.

Volgens het hof is de norm, dat een vergunning voor een (vuur)wapen moet worden geweigerd bij vrees voor misbruik, juist bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zulk misbruik. Bij misbruik van een vuurwapen ligt het voor de hand dat er doden of gewonden vallen. Het hof overweegt: "Het voorkomen van dat gevaar voor anderen als gevolg van misbruik is een uitdrukkelijk door het hoofd van politie/de korpschef te beoordelen risico dat in voorkomend geval tot weigering van een gevraagd verlof moet leiden. Vuurwapens behoren niet in handen te komen van personen aan wie die wapens niet kunnen worden toevertrouwd.Het hof neemt dan ook aan dat de geschonden norm – de norm dat een wapenverlof geweigerd moet worden aan iemand aan wie een vuurwapen niet kan worden toevertrouwd, omdat vrees voor misbruik bestaat – ook (specifiek) tot doel heeft om de burger in zijn individuele belang te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik (misbruik) van een vuurwapen."

Anders dan de rechtbank had geoordeeld, vindt het hof dus wel dat de geschonden norm strekt tot bescherming van (een deel van) de schade zoals de slachtoffers die hebben en geleden. Er is voldaan aan het relativiteitsvereiste (artikel 6:163 BW).

Het hof beperkt de schadevergoedingsplicht van de politie wel tot letselschade en overlijdenschade. Andere schadeposten die werden gevorderd komen volgens het hof niet voor vergoeding in aanmerking.

Beoordeel dit artikel