1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Q-Music moet stoppen met haar dance-programmering

Q-Music moet stoppen met haar dance-programmering

Op 19 april 2022 heeft de rechtbank Amsterdam beslist dat Q-Music moet stoppen met haar dance-programmering. Waarom? Dat lees je in dit blog.
Leestijd 
Auteur artikel Lorena van den Berg
Gepubliceerd 26 april 2022
Laatst gewijzigd 26 april 2022

Q-Dance

Q-Dance organiseert sinds 1999 onder de handelsnaam en het merk Q-Dance muziekfestivals en muziekevenement toegespitst op dance muziek. Q-Dance organiseert onder andere de bekende festivals Defqon, In Qlimax en Dominator.

In augustus 2001 heeft Q-Dance ook het woordmerk Q-Dance als Beneluxmerk gedeponeerd.

Q-Music

Sinds augustus 2005 exploiteert Q-Music de commerciële radio-omroep die uitzendt onder de naam Q-Music.

Co-existentie overeenkomst

Q-Dance heeft in 2005 bij de introductie van Q-Music bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de naam Q-Music door een beroep te doen op haar handelsnaamrechten. Partijen zijn nadien in onderhandeling getreden en hebben een co-existentie overeenkomst gesloten.

De overeenkomst bevat meerdere afspraken waaronder de volgende:

2.1. Het is VMMa c.q. Radio Noordzee B.V. toegestaan een radiostation te exploiteren onder de naam Q-Music en met die naam promotionele activiteiten uit te voeren voor het radiostation, mits dat radiostation zich niet richt op het zgn. dance-segment, zich niet als “dance-omroep” profileert, geen “dance-programma’s” verzorgt, althans – een enkele uitzondering daargelaten – in beginsel geen dance-muziek uitzendt (hierna “Radio Q-Music”).
2.2. Onder dance wordt verstaan elektronische (dans) muziek, dat op de door Q-Dance georganiseerde dance-events in hoofdzaak ten gehore is gebracht en zal worden gebracht met inachtneming van de van tijd tot tijd veranderende stijlen binnen het “dance-segment”. Het wordt uitdrukkelijk bepaald dat pop, rock, soul, R&B, hip-hop en oldies (sixties, seventies, eighties), ongeacht het eventueel gebruik van elektronische elementen, in ieder geval niet als dance worden aangemerkt.

Zaterdagnacht op Q-Music

Sinds september 2020 heeft een presentator van Q-Music in de zaterdagnacht een eigen radioprogramma. De zaterdagavond en zaterdagnacht bevat programma’s die onder andere bekend staan onder de namen World Wide Club 20, A State of Trance , Beste van Tomorrowland One World Radio en Jacked.

Q-Dance heeft vervolgens bij Q-Music aangegeven dat deze programmering in strijd is met de co-existentieovereenkomst. Partijen hebben nadien overleg gehad over een minnelijke regeling maar zijn er niet uitgekomen.

Het oordeel van de rechtbank

Partijen twisten onder andere over de uitleg van de overeenkomst. Vast staat dat de zaterdagavond/nacht programmering van Q-Music geheel in het teken staat van dance. Q-Music profileert zich op zaterdag dus als dance-omroep, hetgeen op grond van de co-existentie overeenkomst niet is toegestaan.

Q-Music stelt zich op het standpunt dat onder dance alleen kan worden begrepen de muziek die valt onder de subcategorie hardstylehardhouse en hardcore, omdat dat de dancemuziek is die Q-Dance op door haar georganiseerde festivals ten gehore brengt. De in artikel 2.2 opgenomen omschrijving van het begrip dance bevat echter niet de beperking tot een specifieke stijl binnen de dancemuziek. Dat Q-Dance alleen hardstyle, hardhouse en hardcore op haar festivals draait en Q-Music dit specifieke subgenre dus niet zou mogen uitzenden, staat daar niet en valt evenmin af te leiden uit andere omstandigheden of uit de totstandkomingsgeschiedenis van de overeenkomst. Het verweer van Q-Music wordt door de rechter verworpen.

Daarnaast stelt Q-Music zich op het standpunt dat partijen in de visie van Q-Music prima naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat dit verwarring oplevert. Volgens de rechter vormt dit geen rechtvaardiging voor Q-Music om zich niet aan de overeenkomst te houden. Gezien die overeenkomst, die Q-Music vrijwillig is aangegaan, komt haar geen beroep toe op de uitingsvrijheid van artikel 7 Grondwet en artikel 10 EVRM. Dat zij door die overeenkomst mogelijk in een nadelige concurrentiepositie komt te verkeren, kan zij haar contractspartner Q-Dance niet aanrekenen. Q-Dance heeft zich bereid verklaart met Q-Music opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. Dat is dan ook de weg die Q-Music zou kunnen volgen.

De rechter beveelt Q-Music om haar zaterdagavond/nacht dance-programmering te staken en gestaakt te houden.

Tot slot

Hoewel er handelsnaamrechtelijk mogelijk geen verwarring zou zijn tussen het programma van Q-Music en Q-Dance en er mogelijk geen afbreuk wordt gedaan aan het Q-Dance merk moet Q-Music toch stoppen met het programma. Q-Music moet zich volgens de rechter namelijk aan de gemaakte afspraken houden. Of Q-Music en Q-Dance na dit vonnis nog nadere afspraken zullen maken over de programmering van Q-Music moet worden afgewacht. Wellicht is het resultaat van deze afspraken te beluisteren op de zaterdagavond bij Q-Music.

Lorena van den Berg, advocaat intellectuele eigendomsrecht