De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Recht op pleidooi

Recht op pleidooi

Steeds vaker wordt door rechtbanken en hoven bij een verzoek om pleidooi door (een) partij(en) gevraagd om de redenen daarvoor op te geven. Het verzoek om pleidooi wordt ook nog weleens geweigerd. Dit is lang niet altijd terecht.In een aantal recente arresten heeft de Hoge Raad opnieuw toegelicht dat partijen in beginsel recht hebben op pleidooi en dat het weigeren ervan slechts zeer in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Het is dan noodzakelijk dat sprake is van klemmende redenen of strijd...
Leestijd 
Auteur artikel Annelijn Bloo-Kroes
Gepubliceerd 11 februari 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Steeds vaker wordt door rechtbanken en hoven bij een verzoek om pleidooi door (een) partij(en) gevraagd om de redenen daarvoor op te geven. Het verzoek om pleidooi wordt ook nog weleens geweigerd. Dit is lang niet altijd terecht.

In een aantal recente arresten heeft de Hoge Raad opnieuw toegelicht dat partijen in beginsel recht hebben op pleidooi en dat het weigeren ervan slechts zeer in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Het is dan noodzakelijk dat sprake is van klemmende redenen of strijd met de goede procesorde. De afwijzing van een verzoek om pleidooi moet deugdelijk zijn gemotiveerd, met uitdrukkelijke vermelding van de redenen ervan.

Het feit dat in het rolreglement (Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven) is bepaald dat er in beginsel geen pleidooi meer gevraagd kan worden als de zaak voor fourneren staat, kan partijen het recht op pleidooi niet ontnemen. Het bepaalde in het rolreglement kan volgens de Hoge Raad niet afdoen aan het wettelijk recht op pleidooi (HR 2 december 2011, LJN BT7596 , NJ 2011, 575).

Voorts is niet voldoende voor het afwijzen van een verzoek om pleidooi dat partijen een akte hebben mogen nemen nadat de zaak naar de rol is verwezen voor partijberaad (HR 27 januari 2012, LJN BU8513, RvdW 2012, 190).

Verder geldt dat het verzoek van een partij die noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep haar standpunt mondelinge ten overstaan van een recht uiteen heeft kunnen zetten in beginsel zonder meer moet worden toegewezen. De motivering van de afwijzing dient dan aan nog hogere eisen te voldoen (HR 27 januari 2012, LJN BU7254, RvdW 2012, 191)