De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht niet kwalitatief is

Rechtbank oordeelt dat gebruiksrecht niet kwalitatief is

Een recht tot gebruik van een dakterras is geen kwalitatief recht, zo heeft de Rechtbank Dordrecht recent geoordeeld.Een kwalitatief recht is een uit een overeenkomst voortvloeiend, voor overgang vatbaar recht, dat in een zodanig verband staat met een aan de eigenaar toebehorend goed, dat die eigenaar bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het goed behoudt. Wanneer een recht kwalitatief is, gaat het over op degene die het hiervoor bedoelde goed onder bijzondere titel verkrijgt. Denk h...
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 24 augustus 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Een recht tot gebruik van een dakterras is geen kwalitatief recht, zo heeft de Rechtbank Dordrecht recent geoordeeld.

Een kwalitatief recht is een uit een overeenkomst voortvloeiend, voor overgang vatbaar recht, dat in een zodanig verband staat met een aan de eigenaar toebehorend goed, dat die eigenaar bij dat recht slechts belang heeft, zolang hij het goed behoudt. Wanneer een recht kwalitatief is, gaat het over op degene die het hiervoor bedoelde goed onder bijzondere titel verkrijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een milieugarantie met betrekking tot een onroerende zaak.

De kwestie was als volgt: X was eigenaar van een beneden- en een bovenappartement. Het bovenappartement is op enig moment verkocht en geleverd aan Y, waarbij in de leveringsakte is vermeld dat de koper van het bovenappartement gebruik mag maken van het dakterras dat zich boven het benedenappartement bevindt. Enige tijd later heeft Y het bovenappartement verkocht en geleverd aan Z, waarbij in de leveringsakte de hiervoor bedoelde passage over het gebruik van het dakterras als citaat is opgenomen. Vervolgens is Z het dakterras gaan gebruiken en heeft X gevorderd dat Z dit gebruik staakt.

X stelt dat het aan Y toegekende gebruiksrecht van het dakterras een persoonlijk recht (dus uitsluitend van Y) is, terwijl Z stelt dat dit recht een kwalitatief recht is, waardoor het is overgegaan op Z.

De rechtbank heeft in casu geoordeeld dat het gebruiksrecht van het dakterras in beginsel niet voor overgang vatbaar is (dat blijkt volgens de rechtbank uit de parlementaire geschiedenis) en dat Z geen omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat dit gebruiksrecht wel voor overgang vatbaar is. Daardoor is er in dit geval geen sprake van een kwalitatief recht.