De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Reclame en recht: mag je jezelf 'de beste' noemen?

Reclame en recht: mag je jezelf 'de beste' noemen?

Is de - gezongen - slogan “De beste e-bike is een Stella” misleidend?De Reclame Code Commissie doet een uitspraak over de televisiecommercial van Stella Fietsen. Daarin zegt Anita Witzier het volgende: “Hoge kwaliteit elektrische fietsen van Hollandse bodem. Altijd een goeie prijs. E-bike testcenters in heel Nederland én bezorging op maat aan huis. De beste e-bike is een Stella.”Ondertussen wordt op de achtergrond, op de melodie van ‘de Bostella’, gezongen: “De beste e-bike is een Stella”.Kla...
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 04 december 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Is de - gezongen - slogan “De beste e-bike is een Stella” misleidend?

De Reclame Code Commissie doet een uitspraak over de televisiecommercial van Stella Fietsen. Daarin zegt Anita Witzier het volgende: “Hoge kwaliteit elektrische fietsen van Hollandse bodem. Altijd een goeie prijs. E-bike testcenters in heel Nederland én bezorging op maat aan huis. De beste e-bike is een Stella.”

Ondertussen wordt op de achtergrond, op de melodie van ‘de Bostella’, gezongen: “De beste e-bike is een Stella”.

Klachtprocedure Reclame Code Commissie


Tegen deze reclame-uiting is een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie. Deze reclame zou in strijd met de waarheid zijn. Zulks omdat Stella Fietsen dit niet kan bewijzen en heeft dit nooit bewezen. Daarom is er volgens de klager sprake van misleiding.

Reclame over 'de beste'


De reclame-uiting wordt echter niet misleidend geacht.
De mededeling “de beste e-bike is een Stella” wordt in de commercial niet gespecificeerd of toegelicht op een wijze die suggereert dat Stella Fietsen haar e-bike(s) in het kader van een vergelijking met (producten van) concurrenten en/of op basis van een testuitslag “de beste e-bike” zou mogen noemen. Er wordt ook niet verwezen naar concurrenten, hun e-bike(s) of een test. “De beste e-bike is een Stella” moet naar het oordeel van de Commissie worden gezien als een losse, op zichzelf staande mededeling die het karakter heeft van een kernachtige leus. Hierbij is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat deze leus niet letterlijk is bedoeld, maar dat sprake is van overdrijving met een subjectief karakter. Gelet op deze herkenbare overdrijving acht de Commissie de commercial niet misleidend in de door klager bedoelde zin.

Op grond van het voorgaande wordt de klacht afgewezen.

Overdrijving of niet?


In dit geval wordt anders geoordeeld, dan in andere zaken over objectief meetbare reclames waarin men als beste wordt gepresenteerd. Daarin zit een belangrijk verschil. Indien men zich met een slogan of leus onderscheidt, en niet (in)direct verwijst naar objectieve maatstaven, is een "de beste" reclame doorgaans eerder toelaatbaar.

Joost Becker, advocaat reclamerecht