1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Renteswaps: 3 redenen waarom je je herstelaanbod rentederivaten moet laten checken

Renteswaps: 3 redenen waarom je je herstelaanbod rentederivaten moet laten checken

Banken bieden ondernemers die in het verleden rentederivaten hebben afgesloten compensatie aan uit hoofde van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Ten minste de volgende drie redenen geven aan waarom je het ontvangen aanbod tot herstel moet laten controleren door een deskundige advocaat.
Leestijd 
Auteur artikel Rick Sanders
Gepubliceerd 05 november 2018
Laatst gewijzigd 09 juli 2021

1. Er zijn meer vergoedingsmogelijkheden dan je denkt!

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) hanteert een aantal verschillende stappen bij het berekenen van de vergoeding voor de MKB-ondernemer. Er bestaat een hardnekkige misvatting dat de compensatie maximaal 100.000,- euro bedraagt. Maar let op: dit bedrag is slechts één van de vier stappen van het UHK! Het compensatiebedrag kan door gebruik te maken van de compensatiemogelijkheden dus vele malen hoger zijn.

Het berekenen van de compensatie uit hoofde van het UHK bestaat uit de volgende vier stappen:

  • Stap 1: het omzetten van een exotisch derivaat naar een eenvoudige renteswap;
  • Stap 2: het herstellen van ‘technische’ mankementen;
  • Stap 3: het toekennen van een coulancevergoeding van maximaal 100.000,- euro; en
  • Stap 4: het herstellen van tussentijdse verhogingen van de renteopslagen.

Wilt u meer lezen over de vergoedingsmogelijkheden? Klik dan hier.

2. Matchen de door de bank gebruikte gegevens wel met de werkelijkheid?

Stel dat op uw rentederivatendossier het UHK van toepassing is. Het is dan belangrijk dat wordt gecontroleerd in hoeverre de diverse regelingen uit het herstelkader op uw dossier van toepassing zijn. Het verzamelen van bewijs is essentieel voor deze controle. Voorbeelden van bewijs zijn brieven, e-mails, administratiegegevens en gespreksverslagen.

Waarom moet dit gecontroleerd worden? De banken bepalen de compensatie namelijk op basis van informatie die zij uit hun geautomatiseerde systemen halen. Er wordt door de bank niet gecontroleerd op grond van het fysieke dossier! Aangezien het digitale dossier slechts beperkt inzicht geeft in de werkelijke situatie, kan een grondige controle mogelijk extra vergoeding opleveren.

3. Bindend advies kan voor u voordelig zijn!

Wanneer een MKB’er een aanbod van de bank onder het UHK aanvaardt, maar zich in bepaalde aspecten van de compensatie niet kan vinden, kan hij bindend advies vragen binnen vier weken na aanvaarding. De uitkomst van het bindend advies van de Derivatencommissie is bindend voor zowel de bank als de MKB’er.

U kunt alleen om bindend advies verzoeken wanneer u het aanbod tot herstel van de bank heeft geaccepteerd. Met deze acceptatie wordt de bank een zogenaamde ‘finale kwijting’ verleend. Dit betekent dat ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen u en de bank geen geschil meer bestaat over uw rentederivaat. Na bindend advies is het dus niet meer mogelijk om naar de rechter of het Kifid te gaan.

Wilt u meer lezen over bindend advies bij het UHK? Klik dan hier.

Mocht u het aanbod van de bank niet accepteren, kan u het geschil nog wel voorleggen aan de rechter of het Kifid. Over waar u in dit geval op moet letten, kunt u hier lezen.

Laat Dirkzwager het ontvangen aanbod dus checken

Een ontvangen herstelaanbod is in principe 12 weken geldig na de dagtekening van dit aanbod. Dit is tijd genoeg om uw aanbod te laten controleren door een van onze ervaren specialisten.

Niet alleen kunnen wij toetsen of het aanbod op juridisch juiste wijze tot stand is gekomen, maar ook kunnen wij checken of u voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt. Let wel op: het UHK is tot op zeker hoogte beperkt. Onder omstandigheden biedt een gang naar de rechter meer of bredere mogelijkheden. Ook deze inschatting kunnen wij voor u maken.

Twijfel dus niet om contact op te nemen als u uw ontvangen aanbod wenst te hebben gecontroleerd.