De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Renteswaps: wat is bindend advies onder het Uniform Herstelkader?

Renteswaps: wat is bindend advies onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten?

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop de bank u gecompenseerd heeft in het kader van uw rentederivatenzaak, kunt u op een aantal onderdelen om bindend advies van de Derivatencommissie vragen. Zij hebben het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK) opgesteld en opereren onafhankelijk en onpartijdig.
Auteur artikelRick Sanders
Gepubliceerd07 mei 2018
Laatst gewijzigd16 april 2019
Leestijd 

Wat is bindend advies?

Wanneer een MKB’er een aanbod van de bank onder het UHK aanvaardt, maar zich in bepaalde aspecten van de compensatie niet kan vinden, kan hij bindend advies vragen binnen vier weken na aanvaarding. De uitkomst van het bindend advies van de Derivatencommissie is bindend voor zowel de bank als de MKB’er.

U kunt alleen om bindend advies verzoeken wanneer u het aanbod tot herstel van de bank heeft geaccepteerd. Met deze acceptatie wordt de bank een zogenaamde ‘finale kwijting’ verleend. Dit betekent dat ongeacht de uitkomst van het bindend advies, tussen u en de bank geen geschil meer bestaat over uw rentederivaat. Na bindend advies is het dus niet meer mogelijk om naar de rechter of het Kifid te gaan.

Mocht u het aanbod van de bank niet accepteren, kan u het geschil nog wel voorleggen aan de rechter of het Kifid. Over waar u in dit geval op moet letten, kunt u hier lezen.

In welke gevallen is bindend advies mogelijk?

Met betrekking tot de volgende onderdelen van de herbeoordeling door de bank is een verzoek tot bindend advies mogelijk:

  • de vaststelling wat de vaste kern van een rekening-courant was die voor afdekking door een rentederivaat in aanmerking kwam;
  • de vaststelling welke leningen er voor afdekking door de renteswap in aanmerking genomen moesten worden;
  • de wijze van herstel van overhedges; of
  • de vraag of er sprake was van een verplichte afdekking van het renterisico.

Let op dat het reglement voor het bindend advies tevens een aantal formele vereisten voor het in te dienen verzoek kent. Het reglement is te vinden op de website van de Derivatencommissie. Daarnaast kunnen wij u helpen met het doorgronden van deze procedure.

Wat zijn de kosten?

Indien u bindend advies wenst te verzoeken, wordt er een vergoeding gevraagd voor de kosten van een bindend advies. Deze kosten bedragen 250 euro en zullen worden gerestitueerd indien de Derivatencommissie in uw voordeel beslist. De overige kosten, naast deze vergoeding, worden gedragen door de bank die aan u het rentederivaat heeft verstrekt.

Tot slot

Mocht u overwegen om bindend advies te vragen, of indien u andere vragen over uw rentederivaten heeft, bent u altijd welkom om met ons contact op te nemen. Wij staan u graag bij met het analyseren van uw rentederivaat, het compensatievoorstel van uw bank, het verzoeken tot bindend advies en eventuele vervolgstappen.

Als u een renteswap heeft, of heeft gehad, dan kunt u binnenkort een compensatievoorstel van uw bank verwachten op grond van het UHK. Vaak is er meer vergoeding mogelijk dan u denkt. Klik hier voor meer informatie.

Beoordeel dit artikel