1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schending belang verzekeraar doordat schade niet is vastgesteld door ABS schadeherstelbedrijf

Schending belang verzekeraar doordat schade niet is vastgesteld door ABS schadeherstelbedrijf

Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een verzekeraar van een verzekerde verlangt dat deze bij een schadegeval, voorafgaand aan herstel, de schade laat vaststellen door een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf.Uitspraak Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in haar uitspraak van 29 juli 2015. InShared  was door een verzekerde gedagvaard wegens het niet uitkeren van herstelkosten van haar auto. Daartoe was InShared niet overg...
Leestijd 
Auteur artikel Judith van der Winden-van der Vlies
Gepubliceerd 28 augustus 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat een verzekeraar van een verzekerde verlangt dat deze bij een schadegeval, voorafgaand aan herstel, de schade laat vaststellen door een door de verzekeraar aangewezen schadeherstelbedrijf.

Uitspraak

Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in haar uitspraak van 29 juli 2015. InShared  was door een verzekerde gedagvaard wegens het niet uitkeren van herstelkosten van haar auto. Daartoe was InShared niet overgegaan, omdat in de polisvoorwaarden autoverzekering is opgenomen dat een deskundige uit het InShared-herstelnetwerk de schade eerst dient vast te stellen. Dat was hier niet gebeurd, zodat InShared zich beriep op de in de polisvoorwaarden opgenomen consequentie daarvan: geen uitkering. In de polis van InShared is namelijk bepaald dat wanneer de verzekerde niet meewerkt om de schade vooraf te laten vaststellen door een expert van InShared of door een door InShared aangewezen herstelbedrijf de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Belang verzekeraar

De rechtbank heeft het beroep van InShared op deze bepaling niet onaanvaardbaar geacht. Het belang van InShared dat de schade eerst wordt vastgesteld door een door haar aangewezen herstelnetwerk is er in gelegen dat op een uniforme en objectieve wijze inzicht wordt gekregen en gehouden in de aard en omvang van de bij haar ingediende claims. Hierdoor wordt fraude zoveel mogelijk voorkomen.

Kortom

De keuze van verzekerde om de schade niet eerst te laten vaststellen alvorens de schade te laten herstellen, komt dus voor rekening en risico van verzekerde zelf. Ook wanneer dit inhoudt dat er geen recht op uitkering meer bestaat.