1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. SDE+ aanvraag zonprojecten: najaarsronde 2019

SDE+ aanvraag zonprojecten: najaarsronde 2019

Duurzame energieprojecten zijn zonder subsidie nog niet rendabel. Jaarlijks is daarom veel geld beschikbaar aan subsidie. Voor de grotere projecten kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een SDE+ subsidie aanvragen. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energie. De SDE+ subsidie vergoedt gedurende een aantal jaren het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame (groene) energie. Hoelang een project subsidie krijgt, is afhankelijk van de toegepaste technologie. Voor zon is het 15 jaar.
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 16 september 2019
Laatst gewijzigd 16 september 2019

Hoe werkt de subsidie?

SDE+ is een exploitatiesubsidie. Als producent ontvang je subsidie voor de duurzame energie die je opwekt. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De kosten van het opwekken van duurzame energie zijn immers nog steeds hoger dan de opbrengsten. De kostprijs van duurzame energie is het bij de subsidietoekenning vastgestelde basisbedrag. Dat bedrag wordt verminderd met het jaarlijks vast te stellen correctiebedrag (de marktwaarde van de geleverde energie).

De hoogte van de SDE+ bijdrage is afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijg je minder SDE+, maar ontvang je meer opbrengst via de energieafnemer aan wie je levert. Bij een lagere energieprijs krijg je meer subsidie en minder van de energieafnemer.

Bij het bepalen van het bedrag wordt uitgegaan van een bepaalde basisenergieprijs. Dat bedrag is bij de subsidieverlening vastgesteld. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. Als het correctiebedrag in een bepaald jaar gelijk is aan de basisenergieprijs dan is de maximale subsidie per op te wekken hoeveelheid energie bereikt. Mocht de energieprijs nog meer dalen, dan neemt het te ontvangen subsidiebedrag niet meer toe.                    

Subsidie voor zonprojecten

Subsidie voor een zonproject via de SDE+ regeling is mogelijk als de productie van zonne-energie (zonnepanelen) is aangesloten op een grootverbruiksaansluiting met een vermogen van minimaal 15 kWp. Kilowattpiek is het vermogen dat de installatie bij standaard omstandigheden kan genereren. Bij hernieuwbare zonnewarmte (zonthermie) moet het totaal thermisch vermogen minimaal 140 kWth bedragen.

Opgewekte zonne-energie kan worden aangewend voor eigen verbruik of voor teruglevering aan het elektriciteitsnet. Bij de vaststelling van de basisenergieprijs voor zonnestroom is er een onderscheid tussen elektriciteit leveren of zelf gebruiken. Voor het gedeelte van de elektriciteit dat een producent van zonnestroom zelf verbruikt, geldt een hogere basisenergieprijs, zodat de maximale subsidie voor dat deel kleiner is.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?

Elk jaar wordt er door de overheid een budget beschikbaar gesteld. Er zijn twee openstellingsrondes voor de toekenning van SDE+, een in het voorjaar en een in het najaar. Voor de komende najaarsronde is er een budget 5 miljard euro.

Je kunt subsidie aanvragen vanaf dinsdag 29 oktober, 9.00 uur tot donderdag 14 november, 17.00 uur.

Er zijn daarbij verschillende fasen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. Ook kun je subsidie aanvragen voor een bedrag dat lager is dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie. Daarmee kun je de subsidieaanvraag toespitsen op de eigen business case. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het volledige budget is toegekend.

Wat heb je nodig om SDE+ aan te vragen?

Voor zonprojecten in een veldopstelling en voor drijvende systemen is een omgevingsvergunning nodig.

Ben je zelf geen eigenaar van de beoogde locatie, dan moet je kunnen laten zien dat je toestemming hebt van de eigenaar. Met ingang van de najaarsronde 2019 dient hiervoor het ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ te worden gebruikt.

Bij een subsidieaanvraag voor meer dan 0,5 MW dient een haalbaarheidsstudie bij de aanvraag te worden meegestuurd.

Met ingang van de najaarsronde 2019 dient ook een transportindicatie van de netbeheerder te worden overgelegd. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Handleiding Energieprojecten

Bij de uitvoering van duurzame energieprojecten komen veel juridische en fiscale regels kijken. Voor een handig overzicht hiervan verwijs ik graag naar het e-book ‘Handleiding Energieprojecten’ van ons energieteam.