De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Slapende tegoeden voor erfgenamen beter te vinden

Slapende tegoeden voor erfgenamen beter te vinden

De Nederlandse Vereniging van Banken werkt aan een digitaal loket waar nabestaanden gemakkelijker kunnen nagaan of een overledene nog spaartegoed heeft staan bij een bank. Het moet eenvoudiger worden om de zogenaamde ‘slapende tegoeden’ terug te vinden.Eén loketOp dit moment is het lastig om als nabestaande erachter te komen of de overledene nog ergens een spaartegoed aanhoudt. De Nederlandse Vereniging van Banken wil één digitale plek inrichten waar nabestaanden, erfgenamen en degenen die be...
Auteur artikelBart Lotgerink
Gepubliceerd09 juli 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Nederlandse Vereniging van Banken werkt aan een digitaal loket waar nabestaanden gemakkelijker kunnen nagaan of een overledene nog spaartegoed heeft staan bij een bank. Het moet eenvoudiger worden om de zogenaamde ‘slapende tegoeden’ terug te vinden.

Eén loket
Op dit moment is het lastig om als nabestaande erachter te komen of de overledene nog ergens een spaartegoed aanhoudt. De Nederlandse Vereniging van Banken wil één digitale plek inrichten waar nabestaanden, erfgenamen en degenen die belast zijn met de afhandeling van de nalatenschap hun aanvraag kunnen indienen. De aanvraag verloopt via een centraal loket en wordt uiteraard met waarborgen omkleed. Zo zal de aanvrager geen inzage krijgen in het saldo, maar worden doorgestuurd naar de betreffende bank waar het proces van legitimeren en bewijsstukken verzamelen wordt gevolgd.

Verjaring
In verband met het verjaren van de rechtsvordering is het ook van belang tijdig inzage in de tegoeden van de overledene te verkrijgen. Het tenietgaan van een rechtsvordering door tijdsverloop heet verjaring. Eigendom wordt dan op grond van de wet verkregen doordat bepaald is dat diegene die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, het goed verkrijgt. Voor de bevrijdende verjaring geldt de algemene verjaringstermijn van 20 jaar. Na 20 jaar vervalt een tegoed in beginsel aan de bank. De ervaring leert dat banken echter een gezamenlijk beleid hanteren waaruit volgt dat het slapende tegoed altijd aan de erfgenamen wordt uitgekeerd, ook als dit na 20 jaar wordt opgeëist.
Beoordeel dit artikel