1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Tarieven kadastrale registratie van netwerken gewijzigd

Tarieven kadastrale registratie van netwerken gewijzigd

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de registratie van netwerken. Daarbij is een nieuwe handleiding kadastrale registratie van netwerken van kracht. De kadastrale tarieven voor de registratie van netwerken zijn ten opzichte van 2018 marginaal gewijzigd.
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 08 april 2019
Laatst gewijzigd 08 april 2019

Tarieven
De meeste tarieven zijn met de algemene inflatiecorrectie van 2% verhoogd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de afgifte van een netwerkaanduiding (art. 8 lid 1 Tarievenregeling Kadaster) of voor het actualiseren van een nog niet in depot gegeven tekening waarvan het leidingtracé ongewijzigd blijft (art. 8 lid 4 Tarievenregeling Kadaster). Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden in de Staatscourant. Daarnaast is op de website van het kadaster een overzicht van de tarieven van 2019 te vinden.


Update binnen vijf jaar
Een belangrijke wijziging is dat voor het bijhouden van een in de afgelopen vijf jaar ingeschreven netwerktekening niet langer €0,10 per afgebeelde hectare is verschuldigd (art. 89 lid 3 Tarievenregeling Kadaster). Nog steeds is een basistarief verschuldigd (€192,00), vermeerderd met €36,00 per tekening. Vóór 2019 kwam daar €0,10 per afgebeelde hectare bij. Dit laatste is niet langer het geval, waardoor het  aantrekkelijker is geworden de ingeschreven netwerken binnen 5 jaar na registratie te updaten.

Opmerking verdient dat het sowieso verstandig is om elke paar jaar geregistreerde netwerken te controleren en eventueel kadastraal bij te werken, zodat de netwerktekeningen een goede weergave zijn van de daadwerkelijk aangelegde netwerken.