1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Terugkoppeling AFM en DNB alternatieve rentebenchmarks

Terugkoppeling AFM en DNB alternatieve rentebenchmarks

De AFM en DNB hebben in het licht van de transitie naar nieuwe rentebenchmarks enkele (financiële) marktpartijen verzocht om terugkoppeling. In een rapport van 25 september berichten de AFM en DNB over de terugkoppeling.
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 08 oktober 2019
Laatst gewijzigd 14 oktober 2019

Al eerder blogden wij over de transitie naar nieuwe rentebenchmarks. Libor, Euribor en EONIA (binnen Europa de meest gebruikte rentebenchmarks/rentetarieven) zullen langzaam worden uit gefaseerd en alternatieven worden momenteel gezocht en aangedragen. Een belangrijke reden voor de transitie is de nieuwe Benchmarkverordening (BMR). Over die verordening kunt u hier meer lezen.

Uitvraag AFM en DNB

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben in april 2019 een vragenlijst over deze rentebenchmarktransitie verstuurd aan de voorzitters van een selectie banken, verzekeraars en pensioenfondsen actief in Nederland.

Met de vragenlijst wilde de AFM en DNB inzicht krijgen in het gebruik van rentebenchmarks, risico’s van de transitie, best practices en welke acties en voorbereidingen instellingen al hebben genomen. Over de terugkoppeling op deze vragenlijst publiceerde de AFM en DNB een rapport. Hieronder zullen wij kort ingaan op het rapport.

Wat koppelen marktpartijen terug?

Vrijwel de meeste respondenten van de vragenlijst maakt in zeker zin gebruik van de hierboven genoemde benchmarks. Niet alle respondenten hebben alternatieven geïdentificeerd, maar zijn wel actief met de transitie bezig.

Interessant zijn enkele risico’s die door de respondenten in zijn kaart gebracht. De respondenten zien bijvoorbeeld dat hun (IT-)systemen, (reken)modellen en dataprocessen nog niet zijn ingericht op alternatieve benchmarks zoals €STR (maak kennis met Ester).

De transitie naar een nieuwe rentebenchmark zal ook zorgen voor een andere waardering van financiële producten en kan leiden tot re-papering (het sluiten van nieuwe of aanvullende overeenkomsten). Veel bestaande overeenkomsten zullen door de markt in kaart moeten worden gebracht en mogelijk worden aangepast indien er geen terugval is opgenomen bij het wegvallen van de afgesproken (verdwijnende) rentebenchmark.

Transitie en tot slot

In hun rapport gaan de AFM en DNB nog verder in op het gebruik en de werking van Euribor, Eonia en het alternatief €STR. Verder wordt er nog kort ingegaan op de rol van internationale adviesorganisaties. Internationale adviesorganisaties zoals de International Swaps en Derivatives Association (ISDA) en de Loan Market Association (LMA) ontwikkelen uniforme terugvalopties voor hun standaardmodellen en protocollen in het licht van de rentebenchmarktransitie.

Zeker is dat iedereen de komende tijd zich nog in de schemering (al dan niet het duister) zal tasten voor wat betreft het gebruik van benchmarks in financiële producten. Het zou goed kunnen dat de komende tijd in het teken staat van grootschalige re-papering van bestaande financieringsdocumentatie. Laat u zich over aanvullingen op of wijzigingen van uw financieringsdocumentatie door ons (juridisch) adviseren.