1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Toestemming grondeigenaar bij aanleg zonneprojecten

Toestemming grondeigenaar bij aanleg zonneprojecten

Onlangs verscheen een artikel van mijn collega Maarten Kole over de SDE+ aanvraag van zonneprojecten en de wijzigingen daarin voor de najaarsronde van 2019. Eén van die wijzigingen ziet op de toestemming van de grondeigenaar (ook wel aangeduid als “locatie-eigenaar”). Voor het verkrijgen van SDE+ subsidie is sinds 2011 toestemming nodig van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. In de praktijk werden daarvoor verschillende documenten gebruikt.
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 02 oktober 2019
Laatst gewijzigd 07 oktober 2019

RVO heeft daar nu één lijn in gebracht. Om SDE+ subsidie aan te vragen, moet je met ingang van de najaarsronde 2019 de toestemming van de locatie-eigenaar meesturen via het model-formulier “toestemming locatie-eigenaar”. Met dit formulier geeft de eigenaar van de locatie toestemming aan de aanvrager voor het plaatsen en exploiteren van een productie-installatie op de betreffende locatie gedurende de looptijd van de subsidie. De toestemming impliceert dat partijen overeenstemming hebben over het daadwerkelijke gebruik van de locatie en voor de levering van voorzieningen die voor de opgewekte duurzame energie noodzakelijk zijn.

Gegevens die je onder andere moet invullen op het formulier zijn een omschrijving van de locatie (adres e/o kadastrale aanduiding) en de naam van de locatie-eigenaar met vermelding wie tekeningsbevoegd is namens de locatie-eigenaar. Uiteraard dient het formulier ook ondertekend te worden door de locatie-eigenaar. Indien de grond in erfpacht is uitgegeven, geeft het model aan dat de erfpachter (en a contrario dus niet de bloot-eigenaar) het formulier moet ondertekenen.

In gevolge artikel 59 lid 2 besluit SDE+ juncto artikel 2 lid 4 van de aanwijzingsregeling beslist de minister afwijzend op een aanvraag om subsidie indien geen toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie is verkregen voor het plaatsen van de productie-installatie. In een recente uitspraak van het CBB (22 januari 2019, ECL:NL:CBB:2019:33) had appellante niet voldaan aan dit vereiste van een toestemmingsverklaring, maar de toestemming kon wel worden aangenomen aan de hand van het opstalrecht van appellante. Appellante werd alsnog subsidie toegewezen op grond van artikel 3:4 lid 2 awb. Juist om dit soort discussies te voorkomen geldt vanaf de najaarsronde 2019 het verplichte formulier.

Omdat zonneprojecten veelal pas door kunnen gaan als subsidie wordt toegekend, wordt er meestal een tijdelijke overeenkomst gesloten met de locatie-eigenaar (de reserveringsovereenkomst). Aan deze overeenkomst dient in het vervolg dus een extra bijlage gevoegd te worden, het formulier “toestemming locatie-eigenaar”, welke bij voorkeur gelijktijdig met de overeenkomst ondertekend wordt. Wij zien het nieuwe model-formulier "toestemming locatie-eigenaar" aldus niet als vervanger van de reserveringsovereenkomst, maar als een aanvulling daarop. In de reserveringsovereenkomst worden namelijk nog aanvullende (werk)afspraken met de locatie-eigenaar gemaakt, waarvoor op het model-formulier van RVO geen ruimte is.

Wil je meer weten over de afspraken die je moet maken met de locatie-eigenaar check dan ook ons e-book “Handleiding Energieprojecten”, waarin vele juridische en fiscale aandachtspunten bij de uitvoering van een duurzaam energieproject worden behandeld of neem contact op met één van de leden van ons energieteam.