1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Twee nieuwe standaardakten voor dakgebonden zonneprojecten

Twee nieuwe standaardakten voor dakgebonden zonneprojecten

Op 11 februari 2020 presenteerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) twee nieuwe standaardakten die het vergemakkelijken zonneprojecten op daken van bedrijfsgebouwen te realiseren. Dit in aanvulling op het model uit 2018. In de nieuwe standaardakten worden twee nieuwe constructies geïntroduceerd die de financiering van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen mogelijk maken.
Leestijd 
Auteur artikel Daan Bastiaans
Gepubliceerd 19 februari 2020
Laatst gewijzigd 19 februari 2020

Twee nieuwe standaardakten voor dakgebonden zonneprojecten

De eerdere modelakte is bedoeld om een opstalrecht te vestigen om zonnepanelen te plaatsen op het dak van een gebouw van een ander. Op deze manier komt het te bouwen zonneproject in eigendom van de exploitant en zal het geen eigendom worden van de eigenaar van het gebouw. Het doel van de NVB is om het financieren van dakgebonden zonneprojecten te vergemakkelijken, door middel van een standaard te creëren die alle banken kunnen gebruiken.

 

De eerste nieuwe standaardakte betreft eveneens de vestiging van een opstalrecht en is dus een variant van de eerdere standaardakte. Door middel van het model wordt een opstalrecht gevestigd, waardoor het zonneproject door middel van een hypotheek gefinancierd kan worden. Deze standaardakte kan worden gebruikt als de zonnepanelen door middel van een operational lease overeenkomst verhuurd gaan worden aan de eigenaar of huurder van het bedrijfsgebouw. Hierin verschilt dit nieuwe model van de eerdere standaardakte, die ervan uitgaat dat er met het zonneproject stroom voor de opstaller zelf wordt opgewekt, wat vervolgens wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

 

De andere nieuwe standaardakte houdt de vestiging van een ondererfpachtsrecht in. Deze variant is geschikt voor gebouwen die op erfpachtgrond staan. Op het erfpachtrecht wordt ondererfpacht gevestigd die inhoudt dat er op het dak en/of aan het gebouw zonnepanelen mogen worden geplaatst. Het zal hierbij vaak nodig zijn dat de grondeigenaar, dat is degene die de grond in erfpacht heeft uitgegeven, toestemming zal verlenen voor het vestigen van een ondererfpachtrecht. Ook is het van belang om met de grondeigenaar de duur van het erfpachtrecht te bespreken, omdat de minimale terugverdientijd van een zonneproject doorgaans zestien jaar is.

 

Beide nieuwe modelakten bevatten ook een rangwisseling, waarbij het opstalrecht of ondererfpachtrecht vóór eventueel eerder gevestigde hypotheken op het gebouw of erfpachtrecht komt te staan. Het later gevestigd recht krijgt hierdoor juridisch gezien voorrang op het eerder gevestigd hypotheekrecht. Op deze manier blijft het gevestigd recht ook na een executoriale verkoop nog bestaan. Vaak is zo’n rangwisseling een voorwaarde van de bank voor financiering van het zonneproject.

Dirkzwager heeft een ruime ervaring met dakgebonden zonneprojecten. Wilt u een project realiseren met een ondererfpachtrecht of met een operational lease overeenkomst? Neem gerust contact met ons op.