Zoeken
  1. (Tweede) Uitbreiding van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

(Tweede) Uitbreiding van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Wanneer iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose heeft, komt hij/zij via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Voor 2014 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 19.201,--. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.Aanvankelijk (sinds 26 januari 2000) kwamen alleen werknemers met de ziekte mesothelioom op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers...
Auteur artikelSanne Rutten (uit dienst)
Gepubliceerd02 juni 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Wanneer iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose heeft, komt hij/zij via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Voor 2014 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 19.201,--. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Aanvankelijk (sinds 26 januari 2000) kwamen alleen werknemers met de ziekte mesothelioom op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (ook wel: ‘de TAS-regeling’) daarvoor in aanmerking. Huisgenoten (van werknemers die met asbest hebben gewerkt) die lijden aan de ziekte mesothelioom kunnen sinds 1 juli 2003 ook voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien zij via de kleding van de werknemer aan asbestdeeltjes zijn blootgestaan en daardoor de ziekte mesothelioom hebben opgelopen. De sinds 2003 geldende regeling wordt de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (ook wel: ‘de TNS-regeling’) genoemd.

Per 1 april 2014 zijn de TAS-regeling en de TNS-regeling (verder) uitgebreid ten behoeve van werknemers resp. niet-loondienstgerelateerde slachtoffers die door intensieve en langdurige blootstelling aan asbeststof de ziekte asbestose hebben gekregen.  In bijlage 1 bij de TAS-regeling wordt op de ziekte asbestose (en de diagnoseregels) ingegaan. Daarbij wordt aangesloten bij het Protocol Asbestose van de Gezondheidsraad uit 1999. Minister Asscher heeft de Tweede Kamer middels een Kamerbrief eind maart 2014 geïnformeerd over deze uitbreiding.

Onlangs verschenen er in diverse media, waaronder ook op www.nu.nl,  artikelen over het vorenstaande.

Wanneer u(w bedrijf) stuit op (problemen met) asbest of bijvoorbeeld door een ex-werknemer of een niet-loondienstgerelateerde slachtoffer wordt aangesproken wegens een asbestziekte, kan Dirkzwager u adviseren over de meest actuele stand van zaken. Uiteraard kunt u bij vragen hierover contact met ons opnemen.