Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. UAV 2012 is een feit

UAV 2012 is een feit

Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 vastgesteld. Het betreft een actualisering van de oude Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken uit 1989 (‘UAV 1989’) en een samenvoeging van de UAV 1989 en UAVTI 1992.ActualiseringDe actualisering heeft vooral betrekking op het bij de tijd brengen van de terminologie van de UAV 1989 en het aanpassen aan het huidig Burgerlijk Wetboek...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd01 februari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 vastgesteld. Het betreft een actualisering van de oude Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken uit 1989 (‘UAV 1989’) en een samenvoeging van de UAV 1989 en UAVTI 1992.

Actualisering
De actualisering heeft vooral betrekking op het bij de tijd brengen van de terminologie van de UAV 1989 en het aanpassen aan het huidig Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie. Fundamentele wijzigingen zijn niet doorgevoerd. Dat was ook niet de opdracht van de Werkgroep.

Door de Werkgroep zijn de markt, bouwrechtadvocatuur en wetenschap gevraagd om hun commentaar op de UAV 1989 kenbaar te maken mede door middel van twee druk bezochte expertbijeenkomsten. In 2011 is de UAV 2011 aan het ministerie aangeboden.

Wijzigingen
Een belangrijke wijziging betreft de gelijktrekking van de positie van de voorgeschreven leverancier met die van de voorgeschreven onderaannemer. De specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier worden betrokken, danwel de bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven is komen te vervallen (§5 lid 5 UAV 1989) . Ook de zorg voor milieu en veiligheid is aangescherpt (§ 5 lid 8, §6 lid 6, §6 lid 16a UAV 2012). Ten aanzien van installaties zijn veel aanvullende bepalingen opgenomen.

Voor een nagenoeg volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 2 bij de publicatie van de UAV 2012 in de Staatscourant 30 januari 2012, nr. 1567. Nagenoeg, omdat de wijzigingen in §6 lid 8 en 9 niet zijn opgenomen.

Nu de UAV 2012 geen echt fundamentele wijzigingen bevat ten opzichte van de UAV 1989 is de verwachting dat opdrachtgevers ook van de UAV 2012 nog veelvuldig zullen willen afwijken in de aannemingsovereenkomsten zelf, of zelfs van de UAV 2012 afwijkende algemene voorwaarden gaan opstellen, te vergelijken met het ‘gele boekje”van Pro Rail. Toch zijn de voorgestelde wijzigingen een stap in de goede richting.