1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Voorlopig geen Asbestdakenverbod in Nederland

Voorlopig geen asbestdakenverbod in Nederland

De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Milieubeheer verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen asbestdakenverbod komt.
Leestijd 
Auteur artikel Annet van Duijn
Gepubliceerd 07 juni 2019
Laatst gewijzigd 07 juni 2019

De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Milieubeheer verworpen. Dat betekent dat er voorlopig geen asbestdakenverbod komt.

 

Wetsvoorstel 34.675

 

Het Asbestdakenverbod zou worden opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit, een zogenoemde algemene maatregel van bestuur. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State om het verbod beter wettelijk te verankeren, heeft de toenmalige staatssecretaris wetsvoorstel 34.675 ingediend, tot aanpassing van de Wet Milieubeheer.

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het asbestdakenverbod op 1 januari 2024 te laten ingaan.

 

Tweede Kamer

 

Naar aanleiding van het plenaire debat in de Tweede Kamer op 10 december 2018 heeft de staatssecretaris toegezegd het verbod op 31 december 2024 te laten ingaan.

Dat heeft de Tweede Kamer over de streep getrokken, want op 16 december 2018 is het wetsvoorstel aangenomen. Ik schreef daar eerder dit blog over.

 

Eerste Kamer

 

De Eerste Kamer toonde zich tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 28 mei 2019 kritisch over de financiële en praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het asbestdakenverbod. Dat leidde ertoe dat de staatssecretaris bij brief van 4 juni 2019 toezegde het verbod pas per 1 januari 2028 te laten ingaan. Dat mocht evenwel niet meer baten.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer later die dag op 4 juni 2019, bleek dat er geen meerderheid voor het wetsvoorstel werd gehaald.

 

En nu?

 

Het asbestdakenverbod is dus voorlopig van de baan.

Het is de vraag of, wanneer en op welke wijze er in de toekomst een nieuwe poging zal worden gedaan om alsnog een verbod in te voeren.

 

Verder is op dit moment nog niet bekend hoe zal worden omgegaan met alle initiatieven, zowel vanuit de overheid als vanuit bedrijven, om eigenaren te stimuleren hun asbestdaken te saneren.

 

Wanneer zich relevante ontwikkelingen voordoen, zal ik daarover weer een blog op dit kennisplatform publiceren. Houd www.dirkzwager.nl dus in de gaten!