1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Wake up call voor slapende dienstverbanden: 30 september 2020 laatste dag voor aanvraag compensatie transitievergoeding!

Wake up call voor slapende dienstverbanden: 30 september 2020 laatste dag voor aanvraag compensatie transitievergoeding!

Heeft u als werkgever vóór 1 april 2020 de transitievergoeding volledig betaald aan langdurig arbeidsongeschikte ex-werknemers? Dan is vandaag de laatste dag om compensatie voor de betaalde transitievergoeding aan te vragen bij het UWV.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Stout
Gepubliceerd 30 september 2020
Laatst gewijzigd 30 september 2020

Voorwaarden compensatie

Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever bij het UWW een aanvraag indienen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte ex-werknemers. Om in aanmerking te komen voor compensatie, gelden de volgende voorwaarden:

 1. de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de wachttijd van 104 weken moet zijn doorlopen na 1 juli 2015, óf
 2. de arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd voorafgaand aan het doorlopen van de wachttijd en de reden van het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst is gelegen in de (langdurige) arbeidsongeschiktheid van de werknemer, en
 3. u was op grond van artikel 7:673 BW een transitievergoeding verschuldigd, welke door u aan de werknemer is betaald.

Om in aanmerking te komen voor compensatie maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst door u als werkgever is opgezegd, is ontbonden door de kantonrechter of is beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Aanvraagtermijn

Is de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer geëindigd en heeft u de transitievergoeding vóór 1 april 2020 volledig betaald, dan kunt u via het werkgeversportaal de compensatie aanvragen bij het UWV. Deze aanvraag moet vóór 1 oktober 2020 worden ingediend. Vandaag is dan ook de laatste dag om deze compensatie aan te vragen. Voor transitievergoedingen die ná 1 april 2020 volledig zijn betaald, geldt een aanvraagtermijn van zes maanden nadat de volledige vergoeding aan de werknemer is verstrekt.

Benodigde documenten aanvraag

Zorgt u er als werkgever voor dat u de navolgende documenten aan het UWV verstrekt ten behoeve van de aanvraag voor compensatie:

 1. de arbeidsovereenkomst (bestaat er geen arbeidsovereenkomst, dan een document waaruit de datum van indiensttreding blijkt);
 2. stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (zoals een beschikking van het UWV waaruit blijkt dat toestemming is verleend voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de langdurig arbeidsongeschikte werknemer of een vaststellingsovereenkomst);
 3. een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode van ziekte en de naam van de behandelend bedrijfsarts (alleen van toepassing indien de arbeidsovereenkomst niet met toestemming van het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is opgezegd);
 4. loonstroken over de periode van ziekte;
 5. een berekening van de hoogte van de transitievergoeding (of de gegevens die daarbij zijn gebruikt); en
 6. een bewijs van betaling van de transitievergoeding

Vragen?

Heeft u nog vragen over compensatie van de transitievergoeding of het doen van een aanvraag voor compensatie bij het UWV, dan kunt u contact met ons opnemen via 024 – 381 31 22.