1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Wat zijn de bancaire voorwaarden bij Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)?

Wat zijn de bancaire voorwaarden bij Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C)?

Door COVID-19 en de huidige overheidsmaatregelen hebben veel ondernemingen behoefte aan extra ruimte of flexibiliteit voor hun financieringssituatie. Met de Garantie-Ondernemingsfinanciering kunnen banken een staatsgarantie krijgen op hun financiering aan ondernemingen. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid deze regeling tijdelijk uitgebreid. Dit maakt het verkrijgen van financieringen makkelijker. Banken kunnen uiteraard wel een invulling aan deze regeling geven en voorwaarden stellen. Wat zijn deze voorwaarden?
Leestijd 
Auteur artikel Daniël van Essen
Gepubliceerd 24 juni 2020
Laatst gewijzigd 24 juni 2020

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (de GO) is een bestaande regeling waarbij de overheid kredietstromen van (middel)grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van financiering op gang helpt. De overheid verstrekt een garantie aan de bank die de financiering verstrekt om zo het risico van de bank te verkleinen. De GO is uitgebreid met een zogeheten corona-module (de GO-C). Over de GO en de GO-C regelingen kunt u hier meer lezen.

De volgende financiers doen mee aan de GO-regeling:

 • ABN-Amro
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)
 • BNP Paribas Netherlands branch
 • Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
 • ING
 • NIBC Bank
 • Rabobank
 • Riverbank
 • Royal Bank of Scotland (RBS)
 • Société Générale
 • Triodos Bank

Banken geven extra voorwaarden, bovenop de voorwaarden die u hier kunt vinden, aan hun cliënten die gebruik willen maken van de GO-C. Hieronder geef ik een beknopt overzicht welke extra eisen en invulling die de Rabobank en ABN AMRO zoal kunnen stellen. Afhankelijk van de cliënt kunnen zij nog verdere eisen stellen.

Rabobank

Hieronder de ‘extra’ voorwaarden en invulling van de Rabobank aan de GO-C:

 • Substantiële activiteiten in Nederland (ruimere bewoording);
 • Geen kleine zakelijke financieringen onder de 5 miljoen;
 • Er is sprake van een ‘onderneming’ (ruimere bewoording);
 • Er moet sprake zijn va toezeggingen van de aandeelhouders of DGA met betrekking tot bijvoorbeeld extra (achtergestelde) leningen op stortingen van extra kapitaal;
 • De hoofdsom mag niet hoger dan tweemaal de jaarloonsom (incl. payroll), 25% van de bedrijfsomzet over 2019 of de onvermijdelijke contractuele verplichtingen;

De Rabobank GO-C financiering kent onder meer de volgende eigenschappen:

 • Looptijd van de financiering duurt 6 jaar (maximaal 4 leningdelen) en zal een ‘grace period’ (uitstel van aflossingsverplichtingen) kunnen hebben van 3, 6, 9 of 12 maanden. Er kunnen meerdere leningen mogelijk zijn met verschillende looptijden onder 1 GO-C. Er kunnen ook andere eisen aan de uitstel van aflossingen van de financiering of de overige financieringen worden gesteld;
 • De GO-C moet een senior loan zijn (niet achtergesteld);
 • Indien er bestaande zekerheden zijn voor bestaande financieringen moet er een overwaarde arrangement worden aangegaan. Nieuwe zekerheden moeten volledige de GO-C dekken; en
 • Marktconforme rente;
 • Geen ‘make-whole’ verplichtingen bij een vervroegde aflossing, maar wel een vergoeding/boete omwille van ‘breakfunding’.

ABN AMRO

Hieronder de ‘extra’ voorwaarden en invulling van de ABN AMRO aan de GO-C:

 • Substantiële activiteiten in Nederland (ruimere bewoording);
 • Er zijn maatregelen genomen om de schade ten gevolg van corona zoveel mogelijk te beperken;
 • De hoofdsom mag niet hoger dan tweemaal de jaarloonsom (incl. payroll), 25% van de bedrijfsomzet over 2019 en 18 maanden liquiditeitstekort voor MKB of 12 maanden liquiditeitstekort voor Grootbedrijf;

De ABN AMRO GO-C financiering kent onder meer de volgende eigenschappen:

 • Looptijd van 6 jaar met een uitbetaling ineens of in delen;
 • ‘Grace period’ van 12 maanden voor grootbedrijf of 18 maanden voor de MKB;
 • Zekerheden die verstrekt kunnen worden, moeten ook gevestigd worden.

Tot slot

Niet alle financiers die aan de GO en GO-C regelingen meedoen publiceren informatie over hun invulling van deze regelingen. Het overzicht kan daarom verouderd zijn en is ook niet volledig. Daarnaast kunnen banken specifieke eisen stellen afhankelijk van uw situatie net als bij elke financiering. Wilt u sparren over de voorwaarden van uw (eventuele) GO-C financiering? Neem dan contact op met een van onze experts.