De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel affectieschade aangenomen door Eerste Kamer

Wetsvoorstel affectieschade aangenomen door Eerste Kamer

Nabestaanden en naasten van slachtoffers die zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben in de toekomst recht op vergoeding van affectieschade.
Leestijd 
Auteur artikel Jaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd 12 april 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel affectieschade. Op grond van deze wet hebben nabestaanden en naasten van slachtoffers die door toedoen van een ander zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen voortaan recht op een vorm van immateriële schadevergoeding. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de EUR 12.500,-- en EUR 20.000,--, te betalen door de aansprakelijke partij. Onder nabestaanden en naasten valt naast de partner, de kinderen en de ouders van het slachtoffer ook degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor het slachtoffer heeft.

Het wordt voor nabestaanden en naasten ook mogelijk om zich met hun vordering tot vergoeding van affectieschade als benadeelde partij te voegen in het strafproces.

Zoals wij al eerder op de kennispagina schreven, nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 9 mei 2017 eveneens unaniem aan (lees hier het artikel). De Eerste Kamer heeft in de aanloop naar de stemming onder meer de vraag gesteld of de voorgestelde wet niet zal leiden tot een claimcultuur (lees hier het artikel). Uit de memorie van antwoord blijkt dat het wetsvoorstel beoogt dat te voorkomen door de situaties waarin een aanspraak op affectieschade bestaat te beperken, de gerechtigden tot affectieschade te begrenzen en te werken met vaste bedragen.

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking en ziet alleen op schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden na die datum.