De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel affectieschade aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel affectieschade aangenomen door Tweede Kamer

Wanneer slachtoffers zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen hun nabestaanden c.q. naasten in de toekomst mogelijk aanspraak maken op vergoeding van affectieschade. Het daartoe strekkende wetsvoorstel affectieschade is op 9 mei 2017 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Door een motie van Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) zal aan stiefouders en stiefkinderen eenzelfde vergoeding worden toe...
Leestijd 
Auteur artikel Jaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd 17 mei 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Wanneer slachtoffers zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, kunnen hun nabestaanden c.q. naasten in de toekomst mogelijk aanspraak maken op vergoeding van affectieschade. Het daartoe strekkende wetsvoorstel affectieschade is op 9 mei 2017 door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen. Door een motie van Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) zal aan stiefouders en stiefkinderen eenzelfde vergoeding worden toegekend als aan biologische verwanten, indien sprake is van een relatie in gezinsverband met een duurzaam karakter.

Zoals wij eerder op deze Kennispagina schreven, beoogt het wetsvoorstel de positie van nabestaanden en naasten op twee manieren te verbeteren. Ten eerste creëert het wetsvoorstel een wettelijke grondslag voor de vergoeding van affectieschade. Ten tweede maakt het wetsvoorstel het voor naasten en nabestaanden mogelijk om zich met hun vordering tot vergoeding van affectieschade als benadeelde partij te voegen in het strafproces.

Het wetsvoorstel is een tweede poging om affectieschade vergoedbaar te maken. Een soortgelijk voorstel is in 2010 door de Eerste Kamer verworpen. In 2014 werd een nieuwe poging gedaan met het wetsvoorstel zorg- en affectieschade (zie hierover ook dit artikel op de Kennispagina). Inmiddels zijn de wetsvoorstellen zorg- en affectieschade losgekoppeld en is alleen het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend.

De Eerste Kamer zal zich nu over het wetsvoorstel buigen. Een datum daarvoor is nog niet bepaald. Wij houden u op deze Kennispagina op de hoogte.