1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Artikel over smartengeld in het Maandblad voor Vermogensrecht

Pauline Janssen en Annelijn Bloo-Kroes publiceren een artikel over smartengeld in het Maandblad voor Vermogensrecht.

Onder welke voorwaarden bestaat er een aanspraak op immateriële schadevergoeding in het geval van het uitblijven van hulp van de politie, een ontneming van een zelfbeschikkingsrecht of een onrechtmatige detentie?
Leestijd 
Auteur publicatie Pauline Janssen
Gepubliceerd 05 december 2019
Laatst gewijzigd 05 december 2019

Deze vraag betreft het recht op immateriële schadevergoeding vanwege een bijzondere normschending met nadelige gevolgen anders dan lichamelijk en geestelijk letsel. Dit onderwerp is dit jaar in de jurisprudentie in rap tempo verder uitgekristalliseerd. In deze bijdrage wordt de stand van zaken in kaart gebracht en worden handvatten geboden voor de praktijk.

Dit artikel van specialisten Pauline Janssen en Annelijn Bloo-Kroes verscheen in het Maandblad voor Vermogensrecht.

 

Naar publicatie