1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Collectief schadevergoeding vorderen bij massaschade

Collectief schadevergoeding vorderen bij massaschade

In geval van massaschade is er een grote groep van benadeelden met schade. Schadevergoeding per individueel geval vorderen en afwikkelen vergt dan veel tijd, geld en energie. Daarom is onlangs de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) aangenomen.
Leestijd 
Verschenen in: de Beursbengel 2019, nr. 889
Auteur publicatie Daan Baas
Gepubliceerd 01 november 2019
Laatst gewijzigd 19 november 2019

Deze wet maakt het mogelijk om niet alleen aansprakelijkheid, maar ook schadevergoeding collectief – voor een groep benadeelden – in een collectieve actie te vorderen en vast te stellen. Dit tweede artikel van het drieluik over massaschade gaat nader in op de introductie van een Nederlandse collectieve actie in Amerikaanse stijl.

Massaschade kan het gevolg zijn van een eenmalig evenement, bijvoorbeeld een explosie, brand of vliegtuigongeval, waarbij veel mensen op hetzelfde moment schade lijden. Massaschade kan ook het resultaat zijn van een serie van identieke evenementen, waarbij de schade vaak over een langere periode ontstaat en de benadeelden dikwijls geografisch verspreid zijn.

Daarbij valt te denken aan schade als gevolg van (blootstelling aan) asbest, een gebrekkig product, een woekerpolis of onverantwoord ondernemen. Bij beide typen massaschade geldt dat sprake is van een grote groep van benadeelden met schade en ook dat een afwikkeling per individueel schadegeval met veel tijd, kosten en lasten gepaard gaat.

Auteurs: Mr. D.K. (Daan) Baas, mr. J.S. (Jonathan) Overes en mr. dr. W.C.T. (Wim) Weterings.

Download publicatie