Zoeken
Daan Baas
Artikel printen

Collectief schadevergoeding vorderen bij massaschade

In geval van massaschade is er een grote groep van benadeelden met schade. Schadevergoeding per individueel geval vorderen en afwikkelen vergt dan veel tijd, geld en energie. Daarom is onlangs de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) aangenomen.

Daan Baas Advocaat - Partner - Aansprakelijkheid, schade & verzekering of bel met 026 353 84 38
Jonathan Overes Juridisch medewerker - Senior - Aansprakelijkheid, schade & verzekering of bel met 026 353 84 49
Gepubliceerd01 november 2019
Laatst gewijzigd19 november 2019

Deze wet maakt het mogelijk om niet alleen aansprakelijkheid, maar ook schadevergoeding collectief – voor een groep benadeelden – in een collectieve actie te vorderen en vast te stellen. Dit tweede artikel van het drieluik over massaschade gaat nader in op de introductie van een Nederlandse collectieve actie in Amerikaanse stijl.

Massaschade kan het gevolg zijn van een eenmalig evenement, bijvoorbeeld een explosie, brand of vliegtuigongeval, waarbij veel mensen op hetzelfde moment schade lijden. Massaschade kan ook het resultaat zijn van een serie van identieke evenementen, waarbij de schade vaak over een langere periode ontstaat en de benadeelden dikwijls geografisch verspreid zijn.

Daarbij valt te denken aan schade als gevolg van (blootstelling aan) asbest, een gebrekkig product, een woekerpolis of onverantwoord ondernemen. Bij beide typen massaschade geldt dat sprake is van een grote groep van benadeelden met schade en ook dat een afwikkeling per individueel schadegeval met veel tijd, kosten en lasten gepaard gaat.

Auteurs: Mr. D.K. (Daan) Baas, mr. J.S. (Jonathan) Overes en mr. dr. W.C.T. (Wim) Weterings.

Over de auteur

Ik ben gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een focus op beroepsaansprakelijkheid, AVB, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en commerciële en verzekeringsrechtelijke geschillen. Neem gerust contact met mij op.

Lees meer over Daan

Door anderen gelezen

Collectief schikken van massaschade

Massaschade is schade die een grote groep gedupeerden lijdt naar aanleiding van één of dezelfde schadeoorzaak. Denk aan waardeverlies van beursgenoteerde aandelen, gezondheidsschade bij gebruikers van een gebrekkig medicijn of schade aan woningen als gevolg van een aardbeving. Het massale karakter maakt de afwikkeling van deze schade complex.

Publicatie - Daan Baas - 1 oktober 2019

Inwerkingtreding Wamca

Vandaag (4 december 2019) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld dat de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca) en het besluit register collectieve acties treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel - Daan Baas - 4 december 2019

Worden de deuren voor massaschadevorderingen in Nederland (verder) geopend?

In 2010 vindt er een explosie plaats op het olieplatform Deepwater Horizon. Het olieplatform wordt geleased door het Britse British Petroleum (“BP”) en is gelegen in de Golf van Mexico. BP richt zich op een wereldwijd beleggingspubliek en communiceert (onder andere) via haar website en de pers over de ramp. De kwestie heeft op het eerste gezicht weinig met Nederland van doen. Is de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van een collectieve actie ex artikel 3:305a BW van de Vereniging van Effectenbezitters (“VEB”) namens een groep BP-aandeelhouders? Hier komen de leerstukken rondom massaschade en internationaal privaatrecht samen.

Artikel - Pauline Janssen - 3 juli 2019

Ga naar het nieuwsoverzicht

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Blijf op de hoogteOntvang nieuwe kennis