1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Collectief schikken van massaschade

Collectief schikken van massaschade

Massaschade is schade die een grote groep gedupeerden lijdt naar aanleiding van één of dezelfde schadeoorzaak. Denk aan waardeverlies van beursgenoteerde aandelen, gezondheidsschade bij gebruikers van een gebrekkig medicijn of schade aan woningen als gevolg van een aardbeving. Het massale karakter maakt de afwikkeling van deze schade complex.
Leestijd 
Verschenen in: de Beursbengel 2019, nr. 888
Auteur publicatie Daan Baas
Gepubliceerd 01 oktober 2019
Laatst gewijzigd 26 november 2019

Dit eerste artikel van een drieluik over massaschade beschrijft de wettelijke mogelijkheid om op basis van één collectieve schikking de schade voor alle gedupeerden af te wikkelen.

Een schadeveroorzaker van massaschade kan geconfronteerd worden met een groot aantal schadeclaims van gedupeerden. De aansprakelijkheidsvraag zal dan per individueel geval waarschijnlijk niet veel verschillen. Dat geldt echter niet voor de vraag naar de omvang van de schade en het causaal verband met het schadeveroorzakend feit. Op die punten gaat het schadevergoedingsrecht uit van een individuele beoordeling.Dat resulteert in een belastend schadevergoedingsproces en mogelijk een veelheid aan procedures. Voor de schadeveroorzaker bestaat dan bovendien weinig zicht op een definitief einde van de kwestie.

Auteurs: Mr. D.K. (Daan) Baas, mr. J.S. (Jonathan) Overes en mr. dr. W.C.T. (Wim) Weterings.

Download publicatie