1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Cyberverzekeringen vanuit rechtsvergelijkend perspectief: privacyregelgeving in de VS en de Europese AVG

Cyberverzekeringen vanuit rechtsvergelijkend perspectief: privacyregelgeving in de VS en de Europese AVG

Aan de hand van een rechtsvergelijking wordt onderzocht of in Europa de vraag naar cyberverzekeringen zal toenemen als gevolg van de AVG en in hoeverre de thans in Nederland aangeboden cyberverzekeringen op de AVG aansluiten.
Leestijd 
Verschenen in: Aansprakelijkheid, verzekering en schade 2018, afl. 4
Auteur publicatie Nynke Brouwer
Gepubliceerd 30 juli 2018
Laatst gewijzigd 20 augustus 2018

In de Verenigde Staten vormt specifieke privacyregelgeving met meldplichten en boetes een belangrijke beweegreden voor organisaties om zich tegen cyberrisico’s te verzekeren. In Europa blijft de vraag naar deze specifieke cyberverzekering evenwel achter. De verwachting is dat de onlangs in werking getreden Europese Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) daarin verandering zal brengen. In deze bijdrage wordt aan de hand van een rechtsvergelijking onderzocht of die verwachting gezien de inhoud van de AVG terecht is en in hoeverre de thans in Nederland aangeboden cyberverzekeringen op de AVG aansluiten.

Download publicatie