1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

In dit artikel uit het 'Tijdschrift aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk 2018' wordt een aantal elementen uit de AVG uitgelicht en wordt bekeken wat daarvan de betekenis kan zijn voor de praktijk.
Leestijd 
Verschenen in: Tijdschrift aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk 2018, afl. 4
Auteur publicatie Nynke Brouwer
Gepubliceerd 30 mei 2018
Laatst gewijzigd 28 juni 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking. Deze Verordening vervangt de huidige Europese Richtlijn 95/46/EG (‘de Richtlijn’) en de daarop gebaseerde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Hoewel de AVG grotendeels voortbouwt op reeds bestaande beginselen, introduceert zij een aantal nieuwe elementen die grote invloed kunnen hebben op organisaties. Door een groter toepassingsbereik, een sterkere positie voor betrokkenen, extra verplichtingen voor organisaties en meer nadruk op compliance zullen privacy en gegevensbescherming hoger op de agenda moeten komen te staan.

Download publicatie