1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. De wet VET, relevante wijzigingen voor de vastgoedpraktijk

De wet VET, relevante wijzigingen voor de vastgoedpraktijk

Maarten Kole bespreekt in dit artikel twee wijzigingen die relevant zijn voor de vastgoedpraktijk: de afschaffing van de gasaansluitplicht en de mogelijkheid om te kiezen voor een collectieve aansluiting voor studentencomplexen.
Leestijd 
Verschenen in: Vastgoedrecht in Praktijk (VIP), nummer 1, februari 2019
Auteur publicatie Maarten Kole
Gepubliceerd 28 februari 2019
Laatst gewijzigd 28 februari 2019

Op 26 april 2018 is de wet Voortgang Energietransitie in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voorziet in een aantal wijzigingen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

De wet VET beoogt de verandering naar een duurzame energievoorziening verder te faciliteren. Op 8 mei 2018 is de inwerkingtreding van de wet VET bekendgemaakt.

Voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan zijn verschillende tijdstippen van inwerkingtreding vastgesteld.

In dit artikel bespreek ik twee wijzigingen die relevant zijn voor de vastgoedpraktijk: de afschaffing van de gasaansluitplicht en de mogelijkheid om te kiezen voor een collectieve aansluiting voor studentencomplexen.

Download publicatie