Zoeken
  1. Erkenning van aansprakelijkheid en de intrekking ervan, een overzicht

Erkenning van aansprakelijkheid en de intrekking ervan, een overzicht

Verschenen in: TIJDSCHRIFT AANSPRAKHIJKHEIDS· EN VERZEKERINGSRHIIT IN DE PRAKTIJK 6/2017
Auteur publicatieSanne Rutten (uit dienst)
Gepubliceerd01 juni 2017
Laatst gewijzigd01 juni 2017
Leestijd 

Een handeling/gedraging dient niet snel als een erkenning te worden aangemerkt. Illustratief is een uitspraak van de Rechtbank Breda van 27 februari 20082• In die kwestie heeft de rechtbank geoordeeld dat geen sprake is geweest van een expliciete en ondubbelzinnige erkenning van de aansprakelijkheid.