1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Follow the leader: een volgplicht bij coassurantie?

Follow the leader: een volgplicht bij coassurantie?

Als een to follow-clausule is overeengekomen geldt in beginsel een volgplicht. Als de verhouding tussen verzekeraars in coassurantie te duiden is als een volmachtverhouding, dan is de vrijheid van de volgend verzekeraar om de volmacht op te zeggen begrensd door de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Leestijd 
Verschenen in: De Beursbengel 2019, afl. 883
Auteur publicatie Daan Baas
Gepubliceerd 01 april 2019
Laatst gewijzigd 23 april 2019
 

In een markt met toenemende complexiteit en schaderisico’s is horizontale en verticale coassurantie een beproefd middel om risico’s te mitigeren. Maar de verzekerde is niet gediend bij het verplicht opvoeren van een rituele dans bij iedere betrokken verzekeringsmaatschappij en evenmin bij uiteenlopende maatschappijstandpunten. In coassurantie komt daarom geregeld een to follow-clausule in de verzekeringspolis voor. Die houdt in dat de volgend verzekeraar de leidend verzekeraar volgt in de dekkingsbeoordeling en bij een coulancebetaling. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en communicatie zijn daarbij elementair. Als een to follow-clausule is overeengekomen, betekent dit niet dat de volgend verzekeraar de leidend verzekeraar onbegrensd moet volgen. In de zaak die ten grondslag ligt aan het in dit artikel te bespreken vonnis, gingen de betrokken verzekeraars ervan uit dat de rechtsgrond voor de volgplicht een volmacht is. Hoewel een volmacht te herroepen is, wordt de vrijheid van de volgend verzekeraar om de volmacht op te zeggen begrensd door de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Download publicatie