1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. 'Vlijt en naarstigheid' in een digitale wereld: eigen schuld en beredding in de context van de cyberverzekering

'Vlijt en naarstigheid' in een digitale wereld: eigen schuld en beredding in de context van de cyberverzekering

De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving en de daarmee samenhangende nieuwe wetgeving stimuleren de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten, zoals de specifieke cyberverzekering. Net als bij traditionele verzekeringen heeft de verzekerde ook in het kader van de cyberverzekering een eigen verantwoordelijkheid om schade te voorkomen en te beperken: de verzekerde dient zich als zorgvuldig en behoorlijk handelend verzekerde te gedragen. Bij gebrek aan duidelijke standaarden op het gebied van cybersecurity is deze open norm in een digitale context echter moeilijk te duiden.
Leestijd 
Verschenen in: Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) 2019, afl. 4
Auteur publicatie Nynke Brouwer
Gepubliceerd 23 augustus 2019
Laatst gewijzigd 26 augustus 2019

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe in de context van de cyberverzekering invulling kan worden gegeven aan de eigen schuld en bereddingsplicht als verzekeringsrechtelijke leerstukken.

Download publicatie