De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Verschenen in: AV&S 2017/3
Auteur publicatieJaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd01 maart 2017
Laatst gewijzigd26 februari 2018
Leestijd 

Het is omstreden of het redelijk is om uitkeringen uit verzekeringen in mindering te brengen op de vergoeding van letselschade. In het arrest Verhaeg/Jenniskens heeft de Hoge Raad een zestal gezichtspunten en vuistregels geformuleerd op grond waarvan dit moet worden beoordeeld. Dit heeft geleid tot een genuanceerd model dat veel algemeenheden bevat en ruimte laat voor uitzonderingen. Het is de vraag of dit arrest in de lagere rechtspraak voor duidelijkheid heeft gezorgd. Om deze vraag te beantwoorden wordt in deze bijdrage lagere rechtspraak onderzocht die is verschenen na het arrest Verhaeg/Jenniskens.

Download publicatie