1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Leestijd 
Verschenen in: AV&S 2017/3
Auteur publicatie Jaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd 01 maart 2017
Laatst gewijzigd 26 februari 2018

Het is omstreden of het redelijk is om uitkeringen uit verzekeringen in mindering te brengen op de vergoeding van letselschade. In het arrest Verhaeg/Jenniskens heeft de Hoge Raad een zestal gezichtspunten en vuistregels geformuleerd op grond waarvan dit moet worden beoordeeld. Dit heeft geleid tot een genuanceerd model dat veel algemeenheden bevat en ruimte laat voor uitzonderingen. Het is de vraag of dit arrest in de lagere rechtspraak voor duidelijkheid heeft gezorgd. Om deze vraag te beantwoorden wordt in deze bijdrage lagere rechtspraak onderzocht die is verschenen na het arrest Verhaeg/Jenniskens.

Download publicatie