1. Home
  2. Kennis
  3. Publicaties
  4. Voorwaardelijk civielrechtelijk bestuursverbod / annotatie JOR

Voorwaardelijk civielrechtelijk bestuursverbod / annotatie JOR

Verschenen in JOR 2023/61: annotatie betreffende de (on)mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod voorwaardelijk op te leggen, geschreven door onze specialist Daan Baas.
Leestijd 
Verschenen in: JOR 2023/61
Auteur publicatie Daan Baas
Gepubliceerd 09 maart 2023
Laatst gewijzigd 09 maart 2023

Sinds 1 juli 2016 kan een civielrechtelijk bestuursverbod voor maximaal vijf jaar worden opgelegd aan “malafide” bestuurders van een failliete rechtspersoon. Tot en met 2020 was dit negen keer gebeurd (L. Carrière-Verlinden & D.K. Baas, ‘Het civielrechtelijke bestuursverbod van 2016 tot en met 2020’, Ondernemingsrecht, 2021/48) en nadien nog acht keer.

In onderhavige zaak heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een voorwaardelijk civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd. Het voorwaardelijke karakter is opmerkelijk. De wettekst van art. 106a Fw biedt bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk ruimte voor een voorwaardelijk bestuursverbod.

In de noot wordt ingegaan op de (on)mogelijkheid/(on)wenselijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod voorwaardelijk op te leggen.

Lees de volledige publicatie via de link!

 

Download publicatie