De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Specialisten
  3. Stefan Donkelaar

Stefan Donkelaar Advocaat Gezondheidszorg


Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Stefan Donkelaar

Biografie

Stefan Donkelaar is na zijn stage en juridisch medewerkerschap sinds 2017 als advocaat verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Hij is werkzaam binnen de sectie Gezondheidszorg.

Stefan adviseert zorginstellingen over zorginkoop, zorgcontractering en Zorgverzekeringswet gerelateerde vraagstukken. Alles wat met het zorgverzekeringsrecht te maken heeft, behoort tot zijn domein. Vergoedingenkwesties, bekostigingsvraagstukken en stelselwetgeving neemt hij vooral graag onder de loep. In procedures staat hij zorginstellingen bij in geschillen met zorgverzekeraars en treedt hij op voor zorginstellingen in aansprakelijkheidskwesties. Stefan is ook goed bekend met overheidsinstanties en toezichthouders in de zorg.

De zorg is volgens Stefan een bijzonder interessante en dynamische sector:

Er gebeurt ontzettend veel in onze sector, er is constant beweging en er is nog een hoop pionierswerk te verrichten. Dat maakt de sector zo ontzettend boeiend om in te werken.

Functie(s)

2017 Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Verzekeraars, Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Commercieel contractenrecht, Gezondheidszorg Gezondheidsrecht | Zorgcontractering | Zorginkoop | Contractenrecht | Aansprakelijkheidsrecht Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk, Universiteit van Amsterdam

Nevenactiviteit(en)

Lid (voormalig bestuurslid) van de Jonge Balie Gelderland, Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, Lid van het Juridisch Genootschap Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Stefan Donkelaar

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Zorginstituut publiceert Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Gisteren publiceerde de Kwaliteitsraad van het Zorginsituut Nederland het Landelijk Kwaliteitsstatuu...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Wijzigingen Wet langdurige zorg aanstaande

Vorige week sloot de consultatieronde naar de wijziging van de Wet langdurige zorg. In deze blog leg...

Ralph Tak
Lees meer

College van Beroep voor het bedrijfsleven: uitgangspunt volledige vergoeding bij restitutiepolis

Het CBb heeft op 28 juli jl. geoordeeld dat zorgverzekeraars bij de uitvoering van een restitutiever...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Hof bevestigt dat tarieven jeugdzorg niet in overeenstemming met de Jeugdwet zijn

Het Gerechtshof Den Haag bevestigt in hoger beroep het oordeel van de voorzieningenrechter dat tien ...

Ralph Tak
Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens legt last onder dwangsom op aan zorgverzekeraar CZ

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde vandaag een persbericht over een door haar uitgevoer...

Stefan Donkelaar
Lees meer

VGZ voert cessieverbod in voor wijkverpleging en ggz vanaf januari 2020

Op dit moment is VGZ de enige van de vier grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis)...

Stefan Donkelaar
Lees meer

NZa monitor contractering ggz 2019: zorginkoop ggz moet beter

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde op 27 mei jl. de eerste monitor contractering ggz. Met dez...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Hof: discriminatoir beleid Zilveren Kruis bij contractering verloskundige zorg 2018

Zo luidt het oordeel van het hof Arnhem-Leeuwarden in zijn arrest van 19 maart 2019 in een geschil d...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Heldere uitleg artikel 2.8 lid 3 Besluit zorgverzekering

De Zorgverzekeringswet regelt wanneer verzekerden aanspraak maken op (de vergoeding van kosten van) ...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Internetconsultatie ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’

Begin vorige maand schreef ik over de ambitieuze plannen van het ministerie van VWS om fraude in de ...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Ministerie VWS start jacht op frauderende zorgaanbieders

Zo blijkt uit de aanbiedingsbrief van 19 april jl. van minister De Jonge en zijn collega’s Bruins en...

Stefan Donkelaar
Lees meer

Vergoeding zorgkosten naar marktconform tarief

Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet regelt het zogenaamde recht op vrije artsenkeuze. Deze bepalin...

Stefan Donkelaar
Lees meer
1 2
Ga terug naar alle specialisten