1. Home
  2. Specialisten
  3. Teun van der Weijden

Teun van der Weijden Advocaat - Senior Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 81 Mobiel 06 4693 62 47 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Teun van der Weijden

Biografie

Teun werkt sinds 2017 als advocaat voor de sectie Overheid & Vastgoed, waar hij adviseert en procedeert voor (vastgoed)ondernemingen en overheden in civielrechtelijke kwesties. Hij houdt zich veel bezig met projectontwikkeling, vastgoedtransacties, bodemverontreiniging en beslagzaken. Teun is daarnaast vaste docent bij BMD advies op het gebied van bodemverontreiniging en aansprakelijkheid.

 

Functie(s)

2023 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed Bouwrecht, Commercieel contractenrecht, Huurrecht & Pacht, Natuur- & Milieubescherming, Projectontwikkeling (transacties) onroerend goed, projectontwikkeling, bodemverontreiniging, beslag en executie, algemene voorwaarden, bouwrecht. Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2014 2016 Master Ondernemingsrecht, Radboud Universiteit te Nijmegen
2014 2016 Master Burgerlijk Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2009 2016 Bachelor Internationaal en Europees recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events


16 april 2024

Cursus UAV 2012

In deze cursus worden alle belangrijkste onderwerpen rondom de UAV 2012 besproken. Deze cursus is het eerste onderdeel in een tweedelige reeks over UAV. De volgende cursusdag is op 23 april, hier wordt de UAV-GC 2005 behandeld.


23 april 2024

Cursus UAV-GC 2005

In deze cursus worden alle belangrijkste onderwerpen rondom de UAV-GC besproken. Deze cursus is het tweede onderdeel in een tweedelige reeks over UAV-GC. De andere cursusdag op 16 april gaat over UAV 2012.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Teun van der Weijden

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 17

Wie is aansprakelijk na een asbestbrand?

Asbestbranden komen regelmatig in het nieuws. Dergelijke branden hebben vaak een directe impact op de omgeving, omdat de kleine asbestdeeltjes als gevolg van de brand terechtkomen op het terrein van andere bedrijven, op openbare terreinen en op de woningen en tuinen van particulieren. Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s volgt vaak een rigoureuze en omvangrijke schoonmaakoperatie. De vraag die vervolgens rijst is vaak wie de hoge kosten van deze schoonmaak – die regelmatig in de vele miljoenen loopt – moet dragen. Kan de eigenaar van het afgebrande pand hiervoor aansprakelijk worden gehouden? Uit rechtspraak over dit thema kan worden afgeleid dat het antwoord soms ja is, waarbij onder andere van belang kan zijn of de eigenaar van het afgebrande pand met zijn activiteiten het risico op brand heeft verhoogd.

Voorstel Europese Bodemrichtlijn: nieuwe bottleneck in de maak?

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor een Europese aanpak van bodemverontreiniging in de lidstaten. Het voorstel voor de richtlijn bodemmonitoring heeft een aantal doelen: het bieden van een uniforme definitie van bodemgezondheid, een alomvattend en samenhangend monitoringkader geven én duurzaam bodembeheer en sanering van verontreinigde locaties bevorderen. De vraag is wat dit voorstel gaat betekenen voor het Nederlandse bodembeleid. De reacties vanuit de Nederlandse politiek zijn op zijn best lauw te noemen. Het kabinet is van mening dat de richtlijn geen voordelen oplevert ten opzichte van het huidige nationale optreden door lidstaten.

Conservatoir beslag op vorderingen - wat kan wel en wat kan niet?

Voor veel bedrijven zijn niet de tastbare goederen, maar juist de vorderingen op handelsrelaties een belangrijk vermogensbestanddeel. Voor schuldeisers is het daarom interessant om beslag te leggen op vorderingen die een schuldenaar op zijn beurt heeft op zijn debiteuren of op de bank. Omdat het gaat om een lucratieve verhaalsmogelijkheid worden regelmatig de grenzen opgezocht. Zo heeft de Hoge Raad zich moeten buigen over de vraag of beslag kan worden gelegd op negatieve kredietruimte (roodstand) bij de bank of op de mogelijkheid van een vennoot om privé-opnames te doen bij zijn VOF.

Verlof conservatoir beslag - wat toetst de rechter?

In Nederland wordt door de rechter relatief eenvoudig verlof verleend aan een schuldeiser voor het leggen van conservatoir beslag onder zijn schuldenaar. Dat heeft er mee te maken dat de rechter op basis van het verzoek slechts ‘summier’ onderzoek doet of de vordering van de schuldeiser hout snijdt. Dit houdt in dat de rechter geen uitgebreid onderzoek instelt naar de vraag of de schuldeiser of de schuldenaar het gelijk aan zijn zijde heeft. Dat een vordering betwist wordt door de schuldenaar is dus geen reden om het verzoek van de schuldeiser om beslag te mogen leggen af te wijzen. Deze vraag dient te worden beantwoord in een aparte hoofdzaak. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam van 13 april 2021 oordeelde het Hof dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de verkeerde maatstaf had toegepast bij het beslissen omtrent de verlening van verlof tot het leggen van beslag.

Europees bankbeslag - voor- en nadelen

Zoals in deze reeks over conservatoir beslag al eerder aan bod is gekomen, kan bij een bank conservatoir derdenbeslag worden gelegd op de rekening van een schuldenaar. Op die manier kan het geld op de rekening worden “bevroren”, waardoor het geld beschikbaar blijft voor een schuldeiser om zich erop te verhalen indien hij een veroordelend vonnis verkrijgt. Wanneer partijen zich beiden in Nederland bevinden en het gaat om een Nederlandse bankrekening wordt een conservatoir derdenbeslag verzocht bij de Nederlandse rechter. De situatie wordt complexer wanneer de schuldenaar een of meerdere buitenlandse bankrekeningen heeft. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de “European Account Preservation Order” (EAPO), beter bekend als het Europees conservatoir beslag of het internationaal bankbeslag.

Gronden voor opheffen conservatoir beslag – de belangenafweging van de rechter (deel 5)

Conservatoir beslag is in Nederland eenvoudig gelegd, maar hoe krijgt de beslagene het beslag er vanaf? In een reeks korte en praktische artikelen ga ik nader in op enkele aspecten van het leggen en met name het opheffen van beslag. In elk artikel wordt ingezoomd op verschillende mogelijkheden voor opheffing. In dit sluitstuk staat de belangenafweging van de voorzieningenrechter centraal. Na het beoordelen van de wettelijke gronden voor opheffing maakt de rechter een algehele afweging: het belang van de beslaglegger bij instandhouding versus het belang van beslagene bij opheffing van het beslag. Deze ‘restcategorie’ maakt dat bijzondere omstandigheden van een zaak de doorslag kunnen geven.

Gronden voor opheffen conservatoir beslag – zekerheid stellen (deel 4)

Conservatoir beslag is in Nederland eenvoudig gelegd, maar hoe krijgt de beslagene het beslag er vanaf? In een reeks korte en praktische artikelen ga ik nader in op enkele aspecten van het leggen en met name het opheffen van beslag. In elk artikel wordt ingezoomd op verschillende mogelijkheden voor opheffing. In dit vierde deel van de reeks bespreek ik het stellen van zekerheid door de beslagene.

Gronden voor opheffen conservatoir beslag – onnodigheid beslag (deel 3)

Conservatoir beslag is in Nederland eenvoudig gelegd, maar hoe krijgt de beslagene het beslag er vanaf? In een reeks korte en praktische artikelen ga ik nader in op enkele aspecten van het leggen en met name het opheffen van beslag. In elk artikel wordt ingezoomd op verschillende mogelijkheden voor opheffing. In dit deel staat de opheffingsgrond onnodigheid van het beslag centraal. Met andere woorden: staat het gelegde beslag wel in een redelijke verhouding tot de vordering die de beslaglegger op de beslagene heeft?

Gronden voor opheffen conservatoir beslag – ondeugdelijke vordering (deel 2)

Conservatoir beslag is in Nederland eenvoudig gelegd, maar hoe krijgt de beslagene het beslag er vanaf? In een reeks korte en praktische artikelen ga ik nader in op enkele aspecten van het leggen en met name het opheffen van beslag. In elk artikel wordt ingezoomd op verschillende mogelijkheden voor opheffing. In dit deel de meest voor de hand liggende grond voor opheffing van beslag: het argument dat de rechtsgrond voor de vordering die ten grondslag ligt aan het conservatoir beslag ondeugdelijk is.

Conservatoir beslag leggen en opheffen – gronden voor opheffing (deel 1)

Conservatoir beslag is in Nederland eenvoudig gelegd, maar hoe krijgt de beslagene het beslag er vanaf? Dat het beslagrecht in bepaalde gevallen een uitzonderingspositie heeft, werd kort geleden weer bevestigd in een uitspraak van de Hoge Raad. Deze uitspraak geeft aanleiding tot een reeks korte en praktische artikelen over het leggen en met name het opheffen van beslag.

Schadevergoeding na vertraagde projectontwikkeling

Een woningcorporatie lijdt schade doordat enkele van haar woningen jarenlang leeg staan als gevolg van de vertraagde sloop en herontwikkeling van een winkelcentrum in Apeldoorn. In haar arrest van 5 november 2019 oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de betreffende projectontwikkelaar verplicht is een deel van de schade door huurderving te vergoeden.

Aanwijzing projectnotaris (vooralsnog) niet onredelijk bezwarend

De aanwijzing van een projectnotaris is een gebruikelijk fenomeen bij de verkoop van woningen in woning(bouw)projecten. In tegenstelling tot de gangbare situatie waarbij het de koper is die de notaris kiest én betaalt, is het in dat geval de verkoper die één notaris aanwijst om in het desbetreffende project alle leveringsakten te passeren.

1 2