Terug naar dirkzwager.nl Stikstof stappenplan

Kan uw project doorgang vinden?

Als gevolg van de stikstofproblematiek lopen veel projecten vertraging op. Met het Stikstof stappenplan van Dirkzwager kunt u nagaan of uw project, zo nodig met een natuurvergunning, doorgang kan vinden. 

 

Start nu!

ACHT STAPPEN

Het Stikstof stappenplan leidt u middels (maximaal) acht stappen tot de conclusie of uw project als gevolg van de stikstofproblematiek doorgang kan vinden en zo ja, of uw project wel of niet vergunningplichtig is. Iedere stap is voorzien van een toelichting. 

DISCLAIMER

Dit stappenplan geeft een algemeen handvat over hoe om te gaan met het stikstofprobleem. Aan dit stappenplan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De juridische opsommingen zijn maatwerk. Overleg altijd met ons dan wel uw adviseur. 

DE STIKSTOFPROBLEMATIEK

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 twee uitspraken gedaan in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conclusie is dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor activiteiten. Als gevolg hiervan lopen veel projecten vertraging op. Bent u benieuwd naar het oordeel van de Afdeling in deze twee uitspraken? Lees dan dit artikel waarin wij tevens ingaan op de vraag wat stikstof eigenlijk is. 

 

Start nu!

Advies nodig?

Mocht u concreet advies wensen, dan zijn wij u graag van dienst. Neem hiervoor contact op met:

Contactpersonen