De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Dossiers
  3. Merken, handelsnamen, domeinnamen: wat bieden ze u?
  4. Handelsnamen en het handelsnamenrecht

Achtergrondinformatie en praktische tips Handelsnamen en het handelsnamenrecht

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Er bestaat grote mate van vrijheid in de keuze van de naam: het kan een fantasienaam zijn, een voor- of achternaam, maar ook een beschrijvende naam. Een handelsnaam hoeft niet per se gelijk te zijn aan de statutaire naam van een rechtspersoon of de familienaam van een natuurlijk persoon. Onderscheidend vermogen van een handelsnaam is niet vereist om als handelsnaam te kunnen dienen.

Wat kan niet als handelsnaam dienen?

Een handelsnaam mag niet misleidend zijn omtrent de eigenaar, de rechtsvorm of de aard van de activiteiten van de onder die naam gedreven onderneming.

Hoe wordt een handelsnaam verkregen?

Een handelsnaam ontstaat door feitelijk gebruik van die naam als handelsnaam in Nederland. Het eerste gebruik geeft in beginsel het exclusieve recht op de handelsnaam. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geen vereiste voor het ontstaan van het recht op een handelsnaam. Een officiële vestigingsplaats in Nederland is ook niet vereist.

Hoelang geldt het recht op een handelsnaam?

De houder van een handelsnaam kan zijn recht uitoefenen zolang hij de handelsnaam voert. Nadat het gebruik van de handelsnaam is gestaakt, kan het handelsnaamrecht nog worden uitgeoefend indien er sprake is van een bij het publiek bekende handelsnaam. In beginsel geldt het handelsnaamrecht dus voor onbepaalde tijd.

Tegen wie kan een handelsnaamhouder optreden?

De houder van een handelsnaam kan het latere gebruik van een gelijke handelsnaam verbieden. Ook tegen een gering afwijkende naam kan hij optreden indien daardoor verwarring ontstaat in verband met de aard van de activiteiten en de plaats van beide ondernemingen. De houder van een oudere handelsnaam kan ook optreden tegen een jonger overeenstemmend merk voor soortgelijke producten. Tegen een domeinnaam met daarin een oudere handelsnaam van een ander kan soms door de houder van de handelsnaam worden opgetreden.

Wie kan tegen een handelsnaamhouder optreden?

De oudere handelsnaam gaat voor de jongere handelsnaam. Een oudere merkhouder kan het gebruik van een overeenstemmende jongere handelsnaam doen verbieden mits die handelsnaam ten onrechte profiteert van het merk of het merk schaadt. Als het publiek denkt dat er enige betrokkenheid tussen beide ondernemingen bestaat kan daar al sprake van zijn. Een oudere handelsnaam moet echter tolereren dat een jonger merk wordt geregistreerd voor andersoortige waren of diensten, ook al kan het publiek hierdoor denken dat er een zekere relatie tussen beide ondernemingen bestaat. De oudere handelsnaam Arena (danscafé) kan niet worden verboden door het jongere merk Amsterdam Arena (voetbalstadion).

Tips:

  • bij het kiezen van een handelsnaam is een onderzoek in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet toereikend;
  • om er zeker van te zijn dat de handelsnaam vrijelijk kan worden gebruikt moet ook een onderzoek in het relevante merkenregister worden gedaan;
  • aan te bevelen is om vooraf ook te onderzoeken of de handelsnaam als domeinnaam nog vrij is;
  • het verdient aanbeveling om de gekozen handelsnaam ook als merk te registreren in de landen waar men onder die naam activiteiten wil ontplooien.

Lees verder…

Dit artikel maakt deel uit van de serie “Merken, handelsnamen, domeinnamen: wat bieden ze u?“, die bestaat uit de volgende artikelen: