De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Dossiers
  3. Merken, handelsnamen, domeinnamen: wat bieden ze u?
  4. Juridische regels rondom domeinnamen

Achtergrondinformatie en praktische tips Juridische regels rondom domeinnamen

Een domeinnaam is een (vaak eenvoudige) verwijzing naar een bepaalde, voor mensen lastig te onthouden, numerieke locatie op Internet. Ondernemers gebruiken een domeinnaam als vindplaats op het internet van hun website en vaak ook als onderdeel van hun e-mailadres. Ondernemingen kunnen zich via hun domeinnaam profileren met hun handelsnaam of met de naam (merk) van hun product, al naar gelang zij daarmee bekendheid bij het publiek genieten of willen creëren. Er zijn verschillende domeinnaam-levels beschikbaar, bijvoorbeeld .nl, .com, .eu, .mobi, .org, en .info .

Wat kan niet als domeinnaam dienen?

De Stichting Internet Domeinnaam-registratie Nederland (SIDN), die uitgifte en registratie van .nl-domeinnamen verzorgt, weigert domeinnamen die in strijd met de openbare orde of de goede zeden zijn. De meeste bekende andere TLD’s kennen dergelijke beperkingen vaak niet. Verder zijn er soms beperkingen van meer technische aard, zoals de lengte van de domeinnaam of bepaalde typen karakters die niet in de domeinnaam mogen voorkomen.

Hoe wordt een domeinnaam verkregen?

Door registratie (via een provider) bij de organisatie, die de desbetreffende domeinnaam in de gewenste extensie uitgeeft, wordt een domeinnaam verkregen. Voor de extensie .nl is dat SIDN (www.sidn.nl). Per extensie is er maar één registratie per domeinnaam mogelijk: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een kleine afwijking in de domeinnaam levert de mogelijkheid voor een nieuwe registratie, maar dat kan onrechtmatig zijn tegenover de houder van de domeinnaam waarvan slechts in geringe mate wordt afgeweken.

Hoelang geldt de domeinnaam?

Het exclusieve recht op een domeinnaam geldt zolang de registratiekosten en de abonnementskosten worden betaald. Dus ook dit is een recht dat in beginsel voor onbepaalde tijd geldt.

Tegen wie kan de domeinnaamhouder optreden?

De registratie van een domeinnaam geeft als zodanig geen recht op actie tegen derden. In voorkomende gevallen kan een domeinnaamhouder op grond van onrechtmatige daad optreden tegen andere domeinnamen die nagenoeg identiek zijn en kennelijk bedoeld om voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan de domeinnaam van de ander. De positie van de optredende domeinnaamhouder is veel sterker indien hij ook een merkrecht en/of een handelsnaamrecht aan zijn actie ten grondslag kan leggen.

Wie kan tegen een domeinnaamhouder optreden?

Houders van gelijke of overeenstemmende handelsnamen en/of merken kunnen onder omstandigheden optreden tegen domeinnaamhouders. Zij kunnen overdracht van de domeinnaam vorderen indien het gebruik van de domeinnaam een inbreuk is op hun handelsnaam of merk. Niet ieder gebruik van het merk van een ander in een domeinnaam is echter inbreuk.

Ook een domeinnaam die op andere gronden inbreuk maakt op rechten van een derde (rechten op eigen naam of het recht van de Staat om onder een bepaalde naam informatie te verspreiden) zal doorgaans op vordering van die ander moeten worden overgedragen.

Tips:

  • bij het kiezen van een domeinnaam is het noodzakelijk om vooraf te checken of die naam door een ander niet al als merk is geregistreerd of als handelsnaam wordt gevoerd.
  • de keuze van de extensie (.nl, .com, .eu, .info etc.) wordt bepaald door de wens of exclusiviteit (vindbaar zijn) in een bepaalde extensie (bijvoorbeeld .nl) wordt nagestreefd, zo niet dan kan een andere extensie (bijvoorbeeld .info of .eu) worden gekozen;
  • tegelijk weegt echter ook mee dat zolang uw naam nog onder veel (populaire) extensies vrij is, het aanbeveling verdient uw naam onder zoveel mogelijk van deze extensies (defensief) te registreren teneinde te voorkomen dat anderen dit doen en zo verwarring bij uw afnemers veroorzaken;
  • een domeinnaam die wordt gesteund door een merk en een handelsnaam geeft een sterkere positie dan een domeinnaam zonder die steun;
  • bij het kiezen van een merk of een handelsnaam moet ook worden gecheckt of de desbetreffende naam als domeinnaam nog vrij is in de gewenste extensie.

Lees verder…

Dit artikel maakt deel uit van de serie “Merken, handelsnamen, domeinnamen: wat bieden ze u?“, die bestaat uit de volgende artikelen: