1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Loonheffingen

Expertise Loonheffingen

Het Dirkzwager loonheffingenteam adviseert met veel enthousiasme, aandacht en kunde bij internationale- of nationale vraagstukken op het gebied van loonheffingen.

Loonheffingen 

Loonheffingen zijn sinds jaar en dag de grootste inkomstenbron van de rijksbegroting van ons land en bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. In alle gevallen waarin (mogelijk) sprake is van loon, spelen loonheffingen automatisch ook een belangrijke rol.

Vanwege de vele situaties waarin loonheffingen een rol spelen, is de bandbreedte waarin wij adviseren en ondersteunen groot. Elk van onze adviseurs werkt allround, met daarnaast extra aandacht en ervaring voor ieders persoonlijke voorliefdes. Door onze praktische aanpak kunnen we zowel samenwerken met de directie, de financiële administratie, HR en salarisadministratie. We zoeken, samen met u, naar de oplossing die het beste bij uw organisatie past.

Voor welke loonheffingenvraagstukken kunt u bij ons terecht?

Bij ons loonheffingenteam kunt u terecht met al uw praktische vragen, van complexe grensoverschrijdende situaties tot de werkkostenregeling, van (gehuurde) parkeerplaatsen tot de juiste fiscale waardering van teamdagen op locatie. We bieden advies of ondersteuning in de vorm die het beste bij uw organisatie of manier van werken past. Werkzaamheden die wij regelmatig verrichten zijn:

 • Advies, begeleiding en/of ondersteuning bij uw dagelijkse vragen op het terrein van de (grensoverschrijdende) loonheffingen;
 • Het begeleiden van werknemer of bestuurder bij grensoverschrijdende arbeid en het ontzorgen van de werkgever en werknemer, waarbij we, indien gewenst, zoveel mogelijk administratieve lasten overnemen (bijvoorbeeld door de aanvraag van een 30%-regeling of A1-verklaring te verzorgen of door salary-splits te berekenen en te ondersteunen bij de inregeling in uw loonadministratie);
 • Advisering over de fiscale kant van uw beloningsbeleid die kan bijdragen aan een verlaging van de personeelskosten, een fiscaal gunstigere beloning, de motivatie van werknemers of het aantrekken van nieuwe werknemers.
 • Advies, begeleiding en/of ondersteuning bij het bepalen van uw fiscale strategie, de fiscale taakverdeling tussen afdelingen en het opstellen van een Tax Control Framework;
 • Het adviseren over de fiscale aspecten met betrekking tot contracten die u sluit met ZZP’ers en het grensvlak met de dienstbetrekking;
 • Presentaties over complexe vraagstukken of oplossingsmogelijkheden voor praktische problemen, zowel op kantoor als op locatie;
 • Interne cursussen of bijscholing;
 • Kennismemo’s, aangepast op de groep of afdeling waarvoor het memo bedoeld is (bijvoorbeeld directie, Finance, HR, loonadministratie);
 • Begeleiding bij boekenonderzoeken van de Belastingdienst en bijstand in bezwaar- of beroepsprocedures.

Multidisciplinaire benadering

Dirkzwager is een full service kantoor met juridische en fiscale kennis in huis. Dankzij de unieke combinatie van advocatuur, notariaat en de fiscale praktijk zijn wij in staat om loonheffingenvraagstukken, ongeacht de sector of branche, van A tot Z te begeleiden. Bovendien werken we bij internationale vraagstukken vaak samen met onze internationale partners met vestigingen over de hele wereld.

Recente zaken

 • We voerden een quickscan Loonheffingen uit (duur: 1 dag op locatie bij de klant), waarbij de grootste risico’s op het gebied van de loonheffingen in kaart zijn gebracht en een gezamenlijke to do list is opgesteld met actiepunten. De actiepunten werden enerzijds uitgevoerd door de klant, anderzijds door ons eigen team, met als gezamenlijk doel om de klant zo snel mogelijk in control te laten zijn op de grootste risicogebieden. De aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan was in dit geval de exponentiële groei die onze klant in de afgelopen jaren had doorgemaakt, waarbij de vraag rees of zij op het gebied van loonheffingen nog steeds voldoende in control waren. Belangrijke risico’s werden gevonden op het gebied van kostenvergoedingen, de fiscale uitwerking van werknemersparticipaties en de bijtelling voor het privégebruik voor de auto.
 • We schreven een memo en gaven een presentatie over het nieuwe remote werken waarbij we met name aandacht gaven aan de gevolgen voor werknemer en werkgever en de administratieve lasten die hieruit voortvloeien.
 • We hebben een bestuurder begeleid die vanuit de Nederlandse werkgever tijdelijk wordt uitgezonden naar Azië om aldaar als algemeen directeur werkzaamheden te verrichten. Onderwerpen die (onder andere) zijn besproken: De bepaling van de fiscale woonplaats tijdens detachering, de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid, gevolgen voor pensioenopbouw, bruto-netto berekeningen, administratieve verplichtingen, mogelijkheid behoud aftrekpost eigen woning in Nederland (door toepassing van de uitzendregeling).
 • We gaven een presentatie over ‘Global mobility, basics tax and social security’ voor de afdeling HR van één van onze klanten. Aanleiding voor deze presentatie was de verwelkoming van enkele nieuwe werknemers op de afdeling HR en de wens om samen tijd te maken voor de verdere ontwikkeling van het interne Global Mobility-proces.

Voor wie werken wij?

Wij werken voor alle (middelgrote tot grote) werkgevers, of zij nu internationaal of nationaal actief zijn. We bedienen op dit moment onder andere internationale- en nationale ondernemingen in de energiesector, fabrikanten en zorginstellingen, beursgenoteerde ondernemingen en verzekeringsmaatschappijen, maar kunnen (mede dankzij de ruime kennis die binnen ons kantoor aanwezig is) adviseren binnen elke sector of branche.

Wat vinden onze teamleden het mooiste aan hun werk?

José Niers: “Het vertalen van complexe wet- en regelgeving in een taal of een vorm waarmee onze klanten uit de voeten kunnen, dat vind ik het mooiste wat er is.

René Sueters: “Het werken met mensen uit diverse culturen en het verschil in belastingmoraal maakt het werk interessant. Het tot een goed einde brengen van een boekenonderzoek geeft een tevreden gevoel. Pas als de cliënt ontzorgd en tevreden is, ben ik het ook.

Esther Patty: ”Ik vind het fijn om stress weg te nemen bij de degene die te maken krijgen met het labyrint van de (grensoverschrijdende) loonheffingen. Ik hoop met een duidelijk overzicht van de gevolgen en de – vaak onverwachte – keuzemogelijkheden, de klant naar de beste uitgang te leiden, zodat ze door kunnen me hun “echte” werk.”

Contact

Meer informatie? Of vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 27

De 30% regeling voor expats verder versoberd

Na de recente versoberingen van de 30% regeling zoals het beperken van de looptijd en de aangekondigde aftopping van het bedrag waarover de 30% regeling kan worden toegepast, zijn door de Tweede Kamer op 26 oktober 2023 3(!) amendementen aangenomen die de 30% regeling met ingang van 1 januari 2024 nog verder zouden versoberen. Als de Eerste Kamer instemt met deze verdere versobering van de 30%-regeling, dan leidt dit tot een administratieve lastenverzwaring voor werkgevers.

Mag de inzet van zzp’ers met brancheafspraken aan banden worden gelegd?

In de onderwijs- en zorgsector bieden werknemers zichzelf in toenemende mate aan als zzp’er. Dat wordt niet door iedereen juichend ontvangen. De hogere tarieven en de betere voorwaarden die zzp’ers in deze sectoren kunnen bedingen ten opzichte van vaste werknemers worden onwenselijk geacht. Desondanks voelen werkgevers zich door de krapte op de arbeidsmarkt genoodzaakt om zzp’ers in te schakelen, zeker omdat ook andere werkgevers daartoe overgaan. Dat roept de vraag op of werkgevers met elkaar afspraken kunnen maken over de inzet van zzp’ers.

Grensoverschrijdend werken en de loonadministratie

Veel werkgevers krijgen te maken met werknemers die grensoverschrijdend werken. Dit heeft vaak gevolgen voor de loonadministratie, zowel in Nederland als in het land waar diegene werkzaam is. In deze blog volgen enkele aandachtspunten die hierbij van belang zijn.

Telewerken en sociale zekerheid in Europees verband

De Covid maatregelen hadden tot gevolg dat werknemers meer gingen thuiswerken. In de praktijk blijkt dit thuiswerken zo goed te bevallen dat massaal van het thuiswerken gebruik wordt gemaakt. Echter wanneer sprake is van thuiswerken in een andere lidstaat dan waar de werkgever gevestigd is, kunnen gevolgen optreden voor de bepaling van het land waar de werknemer sociaal verzekerd is. Door een nieuwe Kaderovereenkomst wordt getracht deze gevolgen te beperken.

Geen uitzondering op renseigneringsverplichting voor Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) in de zorg

Voor de meeste inhoudings- en administratieplichtigen geldt dat zij in 2023 voor de eerste keer uit eigen beweging een opgave moeten doen van de uitbetaalde bedragen aan derden. De opgave voor in 2022 uitbetaalde bedragen moet uiterlijk op 31 januari 2023 digitaal zijn aangeleverd aan de Belastingdienst. In de praktijk blijkt dat deze verplichting met name in de zorgsector tot een (onevenredige) administratieve last leidt. Recent heeft de Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) gevraagd of zorgaanbieders vanwege hun btw-vrijstelling niet (tijdelijk) uitgezonderd kunnen worden van deze verplichting. Staatssecretaris Van Rij heeft hier, mede namens de minister voor Langdurige Zorg en Sport, inmiddels op gereageerd.

Meldplicht Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) in de zorg

Voor de meeste inhoudings- en administratieplichtigen geldt dat zij in 2023 voor de eerste keer een opgave moeten doen van de uitbetaalde bedragen aan derden. De opgave voor in 2022 uitbetaalde bedragen moet uiterlijk op 31 januari 2023 digitaal zijn aangeleverd aan de Belastingdienst. In de praktijk blijkt dat deze verplichting met name in de zorgsector tot een (onevenredige) administratieve last te leiden.

Toekomst Wet DBA – Fiscale relevantie van de achtste voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige(n)

Door de onrust die na de invoering van de Wet DBA ontstond werd al snel besloten de handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties op te schorten. Nu, 6 jaar later, is er nog steeds een handhavingsmoratorium van kracht. Het wachten is op nieuwe wet- en regelgeving die duidelijkheid schept over de (fiscale) kwalificatie van arbeidsrelaties. Op 16 december 2022 is er een nieuwe voortgangsbrief ‘werken met en als zelfstandige(n)’ verschenen waarin de maatregelen worden geschetst die het kabinet op het gebied van werken als (en met) zelfstandige(n) wil nemen. In deze blog geven wij een samenvatting van de brief waarbij we specifieke aandacht besteden aan de fiscale aandachtspunten.

Handhavingsmoratorium vervalt: handhaving op schijnzelfstandigheid herleeft

Door de onrust die na de invoering van de Wet DBA ontstond, werd al snel besloten de handhaving op de kwalificatie van arbeidsrelaties op te schorten. Deze opschorting wordt het handhavingsmoratorium genoemd. Op 16 december 2022 is er een nieuwe voortgangsbrief ‘werken met en als zelfstandige(n)’ verschenen. In deze blog staan wij alvast kort stil bij de term schijnzelfstandigheid en de geschiedenis van het huidige handhavingsmoratorium.

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (3) Personeelsleningen

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. Het is niet geheel toevallig dat wij vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen. Bent u als werkgever benieuwd naar  fiscaal vriendelijke mogelijkheden om uw medewerkers tegemoet te komen? In deze blogreeks lichten we deze week enkele mogelijkheden uit. Vandaag besteden we aandacht aan het gebruik van personeelsleningen.

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (4) Gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. Het is niet geheel toevallig dat wij vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen. Bent u als werkgever benieuwd naar  fiscaal vriendelijke mogelijkheden om uw medewerkers tegemoet te komen? In deze blogreeks lichten we enkele mogelijkheden uit. Vandaag besteden we aandacht aan het gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Blogreeks mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen: (2) Gebruik maken van de fondsenvrijstelling

Het leven wordt steeds duurder. Eén van de meest besproken voorbeelden van het moment is de exponentiële stijging van de energierekening. De kosten stijgen, terwijl de inkomsten niet (altijd) meestijgen. Hierdoor kunnen medewerkers financieel in de problemen komen. Het is niet geheel toevallig dat wij vaker van werkgevers de vraag krijgen welke fiscaal vriendelijke mogelijkheden er zijn om medewerkers tegemoet te komen.  In dit tweede deel van de blogreeks 'Mogelijkheden tegemoetkoming medewerkers voor stijgende prijzen' besteden we aandacht aan fiscaal voordelige uitkeringen door gebruik van de fondsenvrijstelling.

1 2 3
Terug naar alle expertises en sectoren