De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding

Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding

Een private aanbesteder op wie ter zake geen aanbestedingsplicht rust , kan die beginselen met succes uitsluiten. Dat laatste volgt uit het KLM-arrest van de Hoge Raad, zie ook dit artikel. Uit een recente uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van Sint Maarten volgt dat hetzelfde niet geldt voor de vrijwillige overheidsaanbesteding. Op die procedures zijn aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die weer doorwe...
Auteur artikel Frank Cornelissen
Gepubliceerd 23 februari 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Een private aanbesteder op wie ter zake geen aanbestedingsplicht rust , kan die beginselen met succes uitsluiten. Dat laatste volgt uit het KLM-arrest van de Hoge Raad, zie ook dit artikel. Uit een recente uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van Sint Maarten volgt dat hetzelfde niet geldt voor de vrijwillige overheidsaanbesteding. Op die procedures zijn aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die weer doorwerken op grond van artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek.

De Sint-Maartense uitspraak kan verstrekkende gevolgen kan hebben voor “aanbestedingen” van niet-overheidsopdrachten door overheden als openbare biedprocedures voor gronduitgifte of verkoop van vastgoed. De uitspraak wordt becommentarieerd in deze noot van Tony van Wijk en mijzelf in het tijdschrift JAAN.