De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis

Aanvaarding of verwerping buitenlandse nalatenschap (deel 1)

Bent u als erfgenaam of legataris betrokken bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen, dan kunt u binnenkort uw verklaring van aanvaarding of verwerping in Nederland afleggen.
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd25 juni 2015
Laatst gewijzigd18 juni 2018
 

Bent u als erfgenaam of legataris betrokken bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen, dan kunt u binnenkort uw verklaring van aanvaarding of verwerping in Nederland afleggen.

Hoe zat het ook alweer?

Een erfgenaam van een Nederlandse nalatenschap heeft na het openvallen van een nalatenschap de volgende mogelijkheden:
- zuiver aanvaarden;
- beneficiair aanvaarden;
- verwerpen.

Hieronder volgt een toelichting op deze mogelijkheden.

Zuiver aanvaarden

Ingeval van zuiver aanvaarden worden de eventuele schulden van de overledene door de erfgenamen gezamenlijk gedragen en voldaan, ook wanneer de schulden de baten van de nalatenschap overtreffen. De erfgenamen zijn dus ook met eigen middelen (privé) aansprakelijk voor het deel van de schulden dat eventueel niet uit de erfenis kan worden betaald.

Beneficiair aanvaarden

Dit betekent dat de erfgenamen niet met hun “eigen” vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap. Schuldeisers van de overledene kunnen zich dan alleen verhalen op goederen die tot de nalatenschap behoren. De nalatenschap moet bij deze wijze van aanvaarding in beginsel volgens strikte en formele regels worden afgewikkeld (de wettelijke vereffening).

Verwerpen

Door verwerping komen alle aanspraken op de erfenis met terugwerkende kracht te vervallen: de erfgenaam die verwerpt wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van iemand die verwerpt wordt dan bij wijze van ‘plaatsvervulling’ verkregen door zijn kinderen en wanneer er geen kinderen zijn, door de overige erfgenamen. (Bij testament kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken).

Een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping moet worden afgelegd bij de griffie van de Rechtbank.

Aanvaarding in Nederland

Met de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening op 17 augustus 2015 kunnen erfgenamen en legatarissen die in Nederland wonen en te maken hebben met een nalatenschap die in een andere lidstaat van de Europese Unie (m.u.v. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) is opengevallen een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap of het legaat afleggen bij de griffie van de rechtbank van hun woonplaats, overeenkomstig de naar Nederlands recht daarvoor geldende procedure.

Overigens blijft de griffie van de rechtbank Den Haag bevoegd ten aanzien van verklaringen van nalatenschappen met Nederlands vermogen die buiten de Europese Unie zijn opengevallen.

Met ingang van 17 augustus aanstaande is het derhalve niet langer noodzakelijk om een vergelijkbare procedure in het buitenland te volgen. Dit zou het voor erfgenamen (en legatarissen naar buitenlands recht) eenvoudiger en minder kostbaar moeten maken om hun rechten op een buitenlandse nalatenschap te doen gelden, hun aansprakelijkheid ten aanzien van de buitenlandse nalatenschap te beperken (door beneficiaire aanvaarding) of afstand te doen van hun rechten. Met behulp van het uittreksel uit het boedelregister kunnen erfgenamen en legatarissen bewijs leveren van het feit dat zij de nalatenschap of het legaat hebben aanvaard of verworpen.

Gaat het echter om een nalatenschap waarbij het Nederlandse recht van toepassing is, dan kan de aanvaarding of verwerping van een legaat niet in het boedelregister worden ingeschreven. De reden daarvan is dat naar Nederlands recht een legaat zonder aanvaarding kan worden verkregen en vormvrij kan worden verworpen.

Advies

U kunt bij ons terecht voor advies omtrent de aanvaarding en afwikkeling van (buitenlandse) nalatenschappen. Een vrijblijvende offerte voor de Europese Verklaring van Erfrecht kunt u aanvragen via ons formulier.

Lees ook: Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis (deel 2)