De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanvaarding of verwerping van een buitenlandse nalatenschap

Aanvaarding of verwerping van een buitenlandse nalatenschap (deel 2)

Hoe kan een buitenlandse nalatenschap al dan niet worden aanvaard als Nederlands recht niet van toepassing is op de nalatenschap?
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 18 juni 2018
Laatst gewijzigd 18 juni 2018
 

Al eerder schreef ik over de (beneficiaire) aanvaarding of verwerping van een “buitenlandse nalatenschap”.
Als Nederlands recht niet van toepassing is op de nalatenschap, dan wordt de wijze van aanvaarding of verwerping van de buitenlandse nalatenschap in beginsel bepaald door het op de nalatenschap toepasselijke recht. In de wet is echter een mogelijkheid opgenomen om in Nederland deze nalatenschap al dan niet te aanvaarden.

Buitenlandse nalatenschap binnen de Europese Unie

Erfgenamen en legatarissen die in Nederland wonen en te maken krijgen met een nalatenschap die in een andere lidstaat van de Europese Unie* is opengevallen, kunnen een verklaring van aanvaarding of verwerping van de nalatenschap of het legaat afleggen bij de rechtbank van hun woonplaats. Met behulp van het uittreksel uit het boedelregister kunnen erfgenamen en legatarissen (naar buitenlands recht), bewijs leveren van het feit dat zij de nalatenschap of het legaat hebben aanvaard of verworpen.

*Met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

Belangrijk: in kennis stellen

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een verklaring af te leggen in Nederland, dient de rechtbank of andere autoriteit die de erfopvolging behandelt in het buitenland, binnen de daarvoor geldende termijn in kennis te worden gesteld. De geldende termijn voor het afleggen van de verklaring wordt bepaald door het op de nalatenschap toepasselijke recht.

Advies over de wijze van aanvaarding

Het al dan niet aanvaarden van een nalatenschap zal consequenties hebben. Zo kan de verwerping van een nalatenschap tot gevolg hebben dat de (klein)kinderen van de erfgenaam in diens plaats treden. Het is daarom raadzaam dat een erfgenaam advies inwint over de wijze van aanvaarden en consequenties daarvan, voordat deze een keuze uitbrengt.

Buitenlandse nalatenschap buiten de Europese Unie

Ten aanzien van verklaringen van nalatenschappen met Nederlands vermogen die buiten de Europese Unie zijn opengevallen blijft de griffie van de rechtbank Den Haag bevoegd.

Advies

U kunt bij ons terecht voor advies omtrent de aanvaarding en afwikkeling van (buitenlandse) nalatenschappen. Een vrijblijvende offerte voor de Europese Verklaring van Erfrecht kunt u aanvragen via ons formulier.