De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aanvragers van modelinschrijving opgelet: actie binnen 12 maanden

Aanvragers van modelinschrijving opgelet: actie binnen 12 maanden

Een recente spraakmakende zaak over Crocs voor het Europese Gerecht laat zien dat het opletten geblazen is voor degene die een modelinschrijving wil aanvragen. Eerdere eigen openbaarmakingen van het model kunnen fataal zijn voor de modelinschrijving zelf.(On)geldigheid modelinschrijvingDe modelinschrijving van de klompschoen van Crocs is verricht in februari 2005, en aangevraagd in november 2004. Echter, de modelinschrijving wordt aangevallen op grond van artikel 6 jo. 7 van de Gemeenschapsmo...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd19 maart 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een recente spraakmakende zaak over Crocs voor het Europese Gerecht laat zien dat het opletten geblazen is voor degene die een modelinschrijving wil aanvragen. Eerdere eigen openbaarmakingen van het model kunnen fataal zijn voor de modelinschrijving zelf.

(On)geldigheid modelinschrijving


De modelinschrijving van de klompschoen van Crocs is verricht in februari 2005, en aangevraagd in november 2004. Echter, de modelinschrijving wordt aangevallen op grond van artikel 6 jo. 7 van de Gemeenschapsmodellenverordening (GemModVo). Volgens artikel 7 lid 2 GemModVo kan een modelinschrijving ongeldig (nietig) worden verklaard als het product eerder dan twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage als model voor het publiek ter beschikking is gesteld. Zie ook art. 25 lid 1 aanhef en onder b GemModVo.

Aangevoerd werd dat het model al eerder was bekendgemaakt en daarom niet nieuw was. Volgens het EUIPO, het Europees merken- en modellenbureau, vond openbaarmaking van de Crocs plaats door middel van (i) weergave op de website van Crocs (ii) tentoonstelling op een bootshow in Fort Lauderdale, Florida (Verenigde Staten); en (iii) het feit dat de klompen waarop het ontwerp was aangebracht, beschikbaar waren voor verkoop.

Op die gronden is door het Gerecht geconcludeerd dat de modelinschrijving nietig is, omdat die feiten zich voordeden 12 maanden vóór de aanvraag tot modelinschrijving.

Escape?


De GemModVo noemt een escape voor de modelhouder. Indien bepaalde feiten (van openbaarmaking van een model) bij "een normale gang van zaken" redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, geldt voornoemde nietigheids regime in beginsel niet.

Hierop wordt een beroep gedaan door Crocs. Echter, dat beroep wordt verworpen. Crocs heeft volgens het Gerecht niet genoegzaam aangetoond dat schoenfabrikanten die buiten de Verenigde Staten opereren, haar website niet konden vinden. Ook was onaannemelijk dat de Fort Lauderdale Boat Show niet bekend was bij professionals opererend binnen de EU, gezien het feit dat het een internationale beurs was en dat de tentoonstelling van de klompen in kwestie een groot succes was. Bovendien wijst het Gerecht erop dat de klompen in een groot aantal Amerikaanse staten te koop zijn gesteld en dat het daarom onwaarschijnlijk was dat de kringen onopgemerkt bleven vanwege het belang voor de EU-markt van commerciële trends op de Amerikaanse markt.

Conclusies


Het modellenrecht is een vrij complex rechtsgebied, met formele regels die in acht genomen moeten worden. Eén van de belangrijkste is, dat een openbaarmaking van een model die voorafgaat aan een modelinschrijving, potentieel de nietigheid van de inschrijving kan meebrengen. Steeds moet worden bepaald, als het model wordt openbaargemaakt voorafgaand aan de modelinschrijving, wanneer dat is gebeurd en of ingewijden in de betrokken sector binnen de EU - ook al vindt de openbaarmaking plaats buiten de EU - daarmee bekend konden zijn geworden.

Joost Becker, advocaat modellenrecht
Beoordeel dit artikel