De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de jaren 2008 tot en met 2010. Een inschrijver dient vervolgens een accountantsverklaring in over de jaren 2009 tot en met 2011 (zijnde de laatste drie beschikbare...
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 19 juli 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de jaren 2008 tot en met 2010. Een inschrijver dient vervolgens een accountantsverklaring in over de jaren 2009 tot en met 2011 (zijnde de laatste drie beschikbare boekjaren). De Haagse rechter geeft de aanbesteder gelijk dat de inschrijving ongeldig is en er geen ruimte is voor het bieden van herstel.

Aanbestedingsstukken duidelijk
De rechter overweegt kort gezegd dat de aanbestedingsstukken duidelijk zijn en dat er dus een verklaring over de jaren 2008 tot en met 2010 moest worden afgegeven. Dat de omzet over 2008 niet nodig was om te voldoen aan het vereiste gemiddelde van een omzet van meer dan € 4.000.000,-, doet daar niet aan af. Ook over het jaar 2008 moest een verklaring aanwezig zijn, aldus de rechter.

Aankondiging opdracht is bepalend: omzeteis niet in strijd met Bao
Er is bovendien geen strijd met artikel 48, lid 1 Bao waarin is bepaald dat de omzeteis betrekking mag hebben op ten hoogste de laatste drie boekjaren. De datum waarop de opdracht is aangekondigd is bepalend. Nu de aankondiging in januari 2012 plaatsvond en het niet aannemelijk was dat op dat moment reeds de omzetcijfers over 2011 bekend waren, mocht de aanbesteder de omzeteis ter zake van de jaren 2008 tot en met 2012 stellen.

Geen ruimte voor herstel
Evenmin is er volgens de rechter ruimte voor het bieden van een herstelmogelijkheid. Volgens de rechter moet het –bij een aanbesteding onder het ARW 2005- gaan om onbedoelde en kennelijke fouten in de ingediende stukken. In het onderhavige geval zou de inschrijver er echter welbewust voor hebben gekozen om - zonder daarover vragen te stellen aan de aanbesteder- omzetcijfers over de jaren 2009 tot en met 2011 en een daarop betrekking hebbende accountantsverklaring in te dienen. Van een onbedoelde of kennelijke fout is derhalve geen sprake.

mr. T. van Wijk, aanbestedingsadvocaat
vakgroep aanbestedings- en bouwrecht Dirkzwager