De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Adverteerder gegrild: misleidende reclame voor barbecues

Adverteerder gegrild: misleidende reclame voor barbecues

Volgens het leerstuk van de misleidende reclame (en de oneerlijke handelspraktijken) mag in een reclame-uiting geen feitelijk onjuiste informatie verstrekt worden, onder meer ten aanzien van de kenmerken van een product, zoals de uitvoering of samenstelling ervan. Deze regel is ook van belang bij de uitleg van advertenties, waarin producten worden getoond (met behulp van een afbeelding), zoals zo vaak gebeurt in reclames.In een recent oordeel van de RCC over een advertentie voor barbecues wer...
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 28 juni 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Volgens het leerstuk van de misleidende reclame (en de oneerlijke handelspraktijken) mag in een reclame-uiting geen feitelijk onjuiste informatie verstrekt worden, onder meer ten aanzien van de kenmerken van een product, zoals de uitvoering of samenstelling ervan. Deze regel is ook van belang bij de uitleg van advertenties, waarin producten worden getoond (met behulp van een afbeelding), zoals zo vaak gebeurt in reclames.

In een recent oordeel van de RCC over een advertentie voor barbecues werd een barbecue aangeboden met een plaatje waarop een grillplaat te zien was (van 299 euro, voor 249 euro). Hiertegen is een klacht ingediend: de consument verwacht door de reclame dat de barbecue compleet wordt geleverd, inclusief grillplaat. In de winkel bleek echter dat de grillplaat apart dient te worden aangeschaft voor 29,95 euro.

De verkoper heeft klager medegedeeld dat de grillplaat niet bij de barbecue hoort. Hij verweerde zich met de stelling dat onderaan de advertentie staat: “Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht voorbehouden”. Mogen consumenten dan niettemin verwachten dat de grillplaat erbij zit?

De RCC oordeelt: "Niet in geschil is dat op de foto van de barbecue in de advertentie, die van 299 euro voor 249 euro wordt aangeboden, op het grillrooster een grillplaat zichtbaar is terwijl deze grillplaat niet blijkt te zijn inbegrepen in voornoemde prijs. Deze beperking blijkt niet uit de uiting.

Adverteerder heeft aangevoerd dat sprake is van een ongelukkige onoplettendheid en verwijst daarvoor naar de in de uiting opgenomen zinsnede dat fouten zijn ‘voorbehouden’. Omdat van een evidente fout echter geen sprake is, kan de gemiddelde consument niet op de hoogte worden geacht van het feit dat in de uiting een onjuiste afbeelding van het product is getoond. Naar het oordeel van de voorzitter kan het beroep door adverteerder op de mededing in de advertentie dat fouten zijn voorbehouden, op grond van het voorgaande niet afdoen aan het oordeel dat voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk is dat de grillplaat niet is inbegrepen in de prijs.

(...) Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De les uit deze uitspraak is: indien een product wordt afgebeeld in een bepaalde uitvoering, mag het publiek er op afgaan dat die uitvoering voor de genoemde prijs wordt aangeboden. Bijkomende kosten dienen dus duidelijk te worden vermeld.