De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. AFM kiest acht speerpunten in 2010

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat.Onderstaande publicatie en de begroting AFM 2010  is na te lezen via: http://www.dzw.gr/20a86 Thema’s 2010Na inventarisatie van de belangrijkste...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd23 februari 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat.

Onderstaande publicatie en de begroting AFM 2010  is na te lezen via: http://www.dzw.gr/20a86 

Thema’s 2010
Na inventarisatie van de belangrijkste risico’s op de financiële markten heeft de AFM  gekozen voor acht thema’s die prioriteit krijgen in het toezicht. Drie speerpunten betreffen het toezicht op de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico’s van pensioenen transparanter.

Verder krijgt de aanpak van zware schendingen van de integriteit prioriteit. In het toezicht op kapitaalmarkten heeft de AFM specifiek gekozen voor de ontwikkeling van het toezicht op internationale handelsplatformen, de verhoging van de kwaliteit van financiële informatie (onder meer jaarverslagen en prospectussen) en de verbetering van de zichtbaarheid van de aanpak van marktmisbruik. Tot slot focust de AFM op de kwaliteit van Europees toezicht.

Kosten
De totale kosten voor 2010 van de AFM bedragen 78 miljoen euro. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting van 2009, waarin de totale kosten werden geraamd op 77,6 miljoen euro. De definitieve realisatie in 2009 wordt in het jaarverslag 2009 bekendgemaakt. In de begroting
voor 2010 zijn de kosten voor een aantal nieuwe taken – zoals het toezicht op credit rating agencies -  verwerkt ten opzichte van de begroting 2009. De ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hun instemming gegeven aan de begroting.