1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Auteursrecht op sloepen?

Auteursrecht op sloepen?

Al vaker is in rechte de vraag beantwoord of boten auteursrechtelijk beschermd zijn. In dit geval was de vraag aan de orde of de sloepen van Prins inbreuk maken op die van Loendersloot. Nee, oordeelt de Rechtbank Arnhem in een vonnis van 4 mei 2012. Net als in eerdere zaken wordt geen bescherming aangenomen voor boten.In dit geval nam de rechter geen bescherming aan omdat er veel sloepen reeds waren ontworpen en op de markt gebracht vóór de verschijning van de Libertysloepen van Loenderslo...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 08 mei 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Al vaker is in rechte de vraag beantwoord of boten auteursrechtelijk beschermd zijn. In dit geval was de vraag aan de orde of de sloepen van Prins inbreuk maken op die van Loendersloot. Nee, oordeelt de Rechtbank Arnhem in een vonnis van 4 mei 2012. Net als in eerdere zaken wordt geen bescherming aangenomen voor boten.

In dit geval nam de rechter geen bescherming aan omdat er veel sloepen reeds waren ontworpen en op de markt gebracht vóór de verschijning van de Libertysloepen van Loendersloot, en de door Loendersloot genoemde kenmerkende elementen van de Libertysloepen als zodanig niet nieuw en oorspronkelijk zijn. Deze gestelde kenmerkende elementen van de Libertysloepen kwamen al voor, al dan niet in wisselende samenstelling, in de reeds bestaande sloepenmodellen van andere producenten.

Voor het overige zijn de elementen van de Libertysloepen hoofdzakelijk functioneel bepaald, aldus de rechter, en zijn daarom niet auteursrechtelijk beschermd. Volgens de rechter kunnen de door Loenderstoot gestelde kenmerkende elementen bovendien beschouwd worden als basiselementen (die deels functioneel zijn bepaald) waaruit een sloep kan worden opgebouwd. Dergelijke basisetementen komen als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Ook het samenstel van elementen, ten slotte, is niet beschermd. Het gaat slechts om details die nauwelijks verschillen van de details waarmee reeds voordien bestaande sloepen waren uitgerust en die daaraan klaarblijkelijk ook zijn ontleend, aldus de rechter.

Kortom, er wordt geen bescherming aangenomen voor deze boot (sloep), ook niet op grond van slaafse nabootsing.