1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Beoordeling prijs vóór kwaliteit in strijd met aanbestedingsstukken leidt tot heraanbesteding

Beoordeling prijs vóór kwaliteit in strijd met aanbestedingsstukken leidt tot heraanbesteding

Een terechte uitspraak van de Bossche voorzieningenrechter: als de aanbestedingsstukken voorschrijven dat éérst kwaliteit en dan pas prijs beoordeeld worden, dan moet die volgorde ook worden aangehouden. Afwijking van de aangekondigde procedure leidt tot heraanbesteding.
Leestijd 
Auteur artikel Frank Cornelissen
Gepubliceerd 28 april 2022
Laatst gewijzigd 28 april 2022

Casus

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant ('s-Hertogenbosch) komt een aanbesteding van de gemeente Helmond aan de orde. De gemeente besteedt het beheer en de exploitatie van een zwembad aan. Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitverhouding. De aanbestedingsleidraad beschrijft dat éérst de kwalitatieve criteria worden beoordeeld door een beoordelingscommissie en dat daarna pas de prijs wordt beoordeeld. Die volgorde is in de praktijk gebruikelijk en dient ertoe te voorkomen dat de kwalitatieve beoordeling wordt beïnvloed door de aangeboden prijs. Als de prijs laag is, dan rijst immers al snel de gedachte dat het kwalitatief "niet veel kan zijn". Niets menselijks is ook een professionele beoordelingscommissie vreemd.

Een van de inschrijvers, Sportfondsen, ontvangt al snel na inschrijving het bericht van de gemeente dat zijn inschrijfprijs waarschijnlijk zo hoog is dat Sportfondsen niet de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft geboden. Na een poging de inschrijving te herstellen, die - waarschijnlijk terecht - door de gemeente wordt geweigerd, start Sportfondsen een kort geding. De inzet: intrekking van de aanbesteding omdat in strijd met de stukken éérst de prijs is beoordeeld.

De uitspraak

De uitspraak van de Bossche rechter is kort maar krachtig: op grond van de centrale aanbestedingsbeginselen van gelijkheid en transparantie mag een aanbesteder niet afwijken van de aangekondigde beoordelingssystematiek. Dat heeft de gemeente wel gedaan, nu uit het bericht blijkt dat de gemeente al een oordeel had over de prijs voordat de beoordelingscommissie haar werk had gedaan. Het resultaat is dat de aanbestedingsprocedure niet verder kan gaan (feitelijk dus wordt ingetrokken) en de gemeente zal moeten heraanbesteden.

Conclusie

Kortom, een aanbesteder moet doen wat hij in de aanbestedingsstukken aankondigt te zullen doen. Schrijven die voor - zoals met regelmaat het geval - dat eerst een beoordeling op kwaliteit plaatsvindt, dan mag de prijs nog niet eerder worden beoordeeld. 

Voor vragen over deze uitspraak of over beoordelingssystematieken, kunt u contact opnemen met Frank Cornelissen.