1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. "Bespaar water en energie" reclame uiting als milieuclaim misleidend

"Bespaar water en energie" reclame uiting als milieuclaim misleidend

Quooker claimt in een televisiecommercial dat met haar product water en energie bespaard kan worden. Deze reclame uiting wordt misleidende milieuclaim geoordeeld.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 26 oktober 2022
Laatst gewijzigd 26 oktober 2022

Milieuclaim als reclame-uiting 

Er wordt een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over deze reclame uiting.
De klacht luidt dat de claim dat men met een Quooker kokend-waterkraan energie bespaart onjuist is, omdat de kraan op jaarbasis ongeveer evenveel energie verbruikt als alle randapparatuur van een keuken bij elkaar opgeteld. Bij een gemiddeld gezin zou het energieverbruik van een normale waterkoker op ongeveer 50% of lager ten opzichte van het verbruik van een Quooker. Dit zou komen doordat de Quooker gebruik maakt van een kleine boiler die continu water op een temperatuur van rond 100 graden Celsius moet houden.

Misleiding

Net als de Reclame Code Commissie wordt ook in hoger beroep geoordeeld dat de claim “Met Quooker bespaar je water en energie” in misleidend is. Daarbij heeft het geschil zich toegespitst op het aspect ‘energie’. De vraag die voorligt is of de reclame-uiting als milieuclaim misleidend is.

 

Het College oordeelt over de milieuclaim:

 

doordat elke nuancering met betrekking tot de geclaimde energiebesparing ontbreekt, absoluut van aard is. Er wordt zonder voorbehoud of nuancering beweerd dat men met een product van Quooker energie bespaart. Dit wordt nog eens bevestigd door de volgende tekst die in beeld verschijnt: “Bespaar (–) energie.” De gemiddelde consument zal deze uitdrukkelijke mededelingen over de besparing zo begrijpen dat iedereen (dus zonder uitzondering) bij het gebruik van een Quooker product daadwerkelijk energie bespaart.

 

De stelling dat de uiting juist is, omdat voor minimaal 88% van de huishoudens in Nederland zou gelden dat met een Quooker systeem energie wordt bespaard, wordt gepasseerd. Dat gaat er volgens het college aan voorbij dat de uiting een "absoluut karakter" heeft .

 

Dat 88% energie bespaart, is niet genoeg om de absolute claim te rechtvaardigen dat men met Quooker energie bespaart. "Indien deze claim ongeclausuleerd wordt gebruikt, dient daadwerkelijk elke consument de geclaimde besparing op energie te verwezenlijken. Nu uit de eigen stellingen van Quooker volgt dat dit niet het geval zal zijn, wekt de claim verkeerde verwachtingen bij de gemiddelde consument."

 

Conclusie

 

Dit leidt tot het oordeel dat sprake is van een misleidende milieuclaim.

 

Joost Becker, advocaat reclamerecht