De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Betalen voor TV door hotel, vakantiepark of café?

Betalen voor TV door hotel, vakantiepark of café?

Volgens de Auteurswet mogen auteursrechtelijk beschermde programma's alleen worden uitgezonden met toestemming van de rechthebbenden. Videma verleent hiertoe licenties. Wat kunnen de rechtsgevolgen zijn als een licentie er niet is? In een recent geval heeft Videma haar rechten uitgeoefend tegen de exploitant van een hotel in een juridische procedure.
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd14 mei 2018
Laatst gewijzigd14 mei 2018
Leestijd 

TV uitzendingen

Videma verleent namens auteursrechthebbende toestemming voor de doorgifte en vertoning van televisieprogramma's Het gaat daarbij onder meer om uitzendingen op kanalen van NPO1, NPO2 en 3, de RTL, SBS6, NET5 en Veronica. Momenteel hebben vele duizenden bedrijven en instellingen een licentie van Videma, waaronder hotels, recreatieparken en cafés, maar ook winkels, ziekenhuizen, fitnesscentra etc.

Hotel

Hotel Animo heeft 10 kamers en vanaf januari 2016 zijn op die kamers televisietoestellen aanwezig.

Videma heeft Animo in 2015 geïnformeerd over de bij haar te verkrijgen licenties, en erop gewezen dat Videma actief daar actief op controleert. Hotel Animo heeft niet gereageerd.

Na de ontvangst van een sommatiebrief heeft Videma een aanbod gedaan om alsnog een licentie te vragen en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Het hotel voert als verweer dat er in haar optiek geen sprake is van het vertonen en/of doorgeven van televisieprogramma's omdat zij slechts de mogelijkheid daartoe heeft gecreëerd (door tv's te plaatsen), maar er zou volgens haar niet of nauwelijks gebruik zijn gemaakt van de tv's.

Vorderingen van Videma

Videma spant vervolgens een rechtszaak aan. Videma vordert staking van het gebruik van de tv's, en schadevergoeding voor 2 jaar, alsmede volledige proceskosten.

Naar het oordeel van de rechtbank dient ervan te worden uitgegaan dat er in 2016 en 2017 de mogelijkheid is geweest om op tien kamers van het hotel tv te kijken:

'Daarmee staat vast dat in die jaren sprake is geweest van openbaarmaking als bedoeld in de auteurswet. Nu Animo weigert om daarvoor een licentie af te nemen, dient zij de daardoor door Videma geleden schade te vergoeden.'

Verweer?

Alle verweren van het hotel worden gepasseerd door de rechtbank:

'Waar het om gaat is dat de auteursrechten van de diverse programmamakers beschermd dienen te worden en dat Videma die wettelijk verankerde rechten namens de programmamakers handhaaft. Zo simpel is het. Dat Animo, na door Videma bij herhaling op de ter zake betrekking hebbende regels te zijn gewezen, er desondanks - kennelijk - voor heeft gekozen om geen juridisch advies in te winnen maar in plaats daarvan hardnekkig en op onjuiste gronden blijft weigeren om een licentie af te nemen, dient voor haar rekening te blijven.'

Veroordeling

Het hotel wordt zowel veroordeeld om de schadevergoeding te betalen ad 904 euro, alsook de volledige advocaatkosten die worden begroot op een veelvoud van de schadevergoeding. Ook moet het hotel de verdere openbaarmaking van de televisieprogramma's staken en gestaakt houden.

Conclusie

Deze zaak laat zien dat exploitanten van horeca er goed aan doen om te controleren of zij een Videma licentie nodig hebben, en of dit op orde is. Anders kunnen de consequenties verstrekkend zijn.

Joost Becker, advocaat auteursrecht

Beoordeel dit artikel